Kultúra 2011: Ocenenia za umenie, kultúru a osvetu na hornej NitreLorem ipsum dolor sit amet 13. 2. 2012 13:19

Z iniciatívy  K -2000, občianskeho združenia na podporu kultúry hornej Nitry, sa v priestoroch Kultúrneho centra v Bojniciach v piatok 10. februára 2012 konal už po trinástykrát slávnostný večer  spojený s oceňovaním úspešných kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich  v oblasti umenia, kultúry a  osvety na hornej Nitre za uplynulý rok s názvom „Kultúra 2011“.

Pozvaným  profesionálom i amatérom, ktorí dosiahli výrazné úspechy v  oblasti osvety, kultúry, umenia  i občianskej obradnosti, boli odovzdané  ocenenia  viacerých regionálnych inštitúcií. Medzi mnohými ocenenými nechýbali ani úspešné kolektívy a jednotlivci, ktorí obohacujú kultúrno-spoločenský život v našom meste.

Mesto Prievidza oceneným jednotlivcom, inštitúciám a kolektívom z Prievidze ďakuje za sympatickú reprezentáciu mesta  a tiež všetky aktivity a podujatia, ktorými si zaslúžili ocenenie. Takisto srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov aj všetkým ostatným oceneným.

Ocenení jednotlivci, kolektívy a inštitúcie z Prievidze

Cena Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry
- Mgr. Jozefovi Jančekovi , za osobitný prínos v kultúrnoosvetovej činnosti
- Mgr. Anastázii Kubovej z Prievidze za dlhoročnú kultúrnoosvetovú činnosť v regióne hornej Nitry, s osobitným zreteľom na záujmovoumeleckú a publikačnú činnosť
- Emílii Jakubisovej z Prievidze  – za osobitný prínos v oblasti výtvarného umenia a scénografie

Cena riaditeľky RKC v Prievidzi za tvorivý čin roka
- v oblasti hudby:
Kapele „Fairy Tale z Prievidze – za vydanie tretieho albumu s  názvom Fairy Tale CD Loveland vydavateľstvom Hevhetia Košice
- v oblasti divadla:
Kolektívu tvorcov i  divadelnej inscenácie Chlpatý sluha pána farára uvedenej Divadlom „A“ a divadlom Shanti Prievidza
- v oblasti výchovnovzdelávacej činnosti:
Mgr. Tatiane Šolomekovej, PhD. z Prievidze -  za originalitu a inovatívne metódy v realizácii ekovýchovných programov pre žiakov, s osobitným zreteľom na program „Príroda nás baví“

Cena OR Matice Slovenskej v Prievidzi za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa
- Ondrejovi Čiliakovi – za osobitný podiel na dokumentovaní regionálnej histórie a uchovávaní kultúrneho dedičstva  hornej Nitry formou literárnej a bibliografickej činnosti

Pamätný  list riaditeľky RKC v Prievidzi za dlhoročnú kultúrnoosvetovú činnosť
- Detskému speváckemu zboru Úsmev Prievidza -  30. výročie vzniku
- Renáte Petrášovej, dlhoročnej kultúrnoosvetovej pracovníčke, aktívnej v oblasti ZPOZ – životné jubileum 50 rokov

Pamätný list riaditeľky HNM v Prievidzi za dlhoročnú múzejnú činnosť
- Margite Mečiarovej  z Prievidze  - za dlhoročnú zberateľskú činnosť fotodokumentov o meste Prievidza
- Pavlovi  Prossekovi, dlhoročnému pracovníkovi Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
- Kataríne Keratovej, dlhoročnej kurátorke Hornonitrianskeho múzea – životné jubileum 50 rokov

Pamätný list riaditeľky HNK v Prievidzi za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť
- Literárnemu klubu Poet Prievidza – 15. výročie vzniku
- Magdaléne Matiaškovej  z Prievidze - dlhoročnej pracovníčke HNK – životné jubileum 60 rokov
- Eve Kurbelovej z Prievidze – dlhoročnej pracovníčke HNK – životné jubileum 50 rokov

Ďakovný list ZMOHN za úspešnú reprezentáciu hornej Nitry
- Divadlu A a Divadlu Shanti o.z. Prievidza – 2. miesto na celoštátnej postupovej súťaži Divadlo a deti v Rimavskej Sobote za inscenáciu Rozprávka zo Zoopotámie, 1. miesto na celoštátnej postupovej súťažnej prehliadke amatérskych divadelných súborov dospelých Tlmačské činohranie a Cena za Tvorivý čin roka Scénickej žatve 2011 za inscenáciu Chlpatý sluha pána farára.
- Filmovému klubu FK ´93 v Prievidzi - ocenenie za najlepší filmový klub na na Slovensku
- Petrovi Šoltóvi z Prievidze – jedna zo 4 hlavných cien na celoštátnom Výtvarnom spektre 2011 v kategórii autorov nad 25 rokov
- Martinovi Valentovi z Prievidze – cena na celoštátnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Cineama 2011
- Miroslavovi Hudákovi (Nanymu) z Prievidze - cena na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby Cineama 2011
- Petrovi Pikulíkovi z Prievidze  - cena na celoštátnej postupovej súťaži amatérskej fotografie AMFO 2011

Cena OZ K-2000 za netradičné kultúrne projekty
- Ateliéru Ars Preuge – za originálnu dramaturgiu zameranú na nekomerčnú klubovú kultúru oslovujúcu mladého diváka.
- Magde Malichovej – za realizáciu originálneho projektu „Fotoreportáž z 11. 11. 2011“ s členmi Fotoklubu Junior v Prievidzi.

Cena RZCRHN za mimoriadny podiel na rozvoji cestovného ruchu
- Mgr. Petre Dzuríkovej – za prínos v oblasti športového vyžitia na hornej Nitre


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri