Krásne Vianoce24. 12. 2012 09:29

Všetkým prajeme krásne, požehnané  a radostné Vianoce.

Nech na Vianoce je lásky, radosti i pohody vždy dosť.
Nech úspech, šťastie, zdravie stoja vždy po Vašom boku.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný vstup do nového roka 2013 vám želajú

primátorka mesta JUDr Katarína Macháčková,
zástupca primátorky mesta JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.,
prednosta mestského úradu MVDr. Norbert Turanovič
a všetci zamestnanci mestského úradu v Prievidzi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri