Kosenie trávy v prímestských častiach6. 7. 2017 10:03

O zeleň v Hradci, Veľkej a Malej Lehôtke sa stará jeden pracovník technických služieb.

Kosenie verejnej  mestskej zelene je v závislosti od klimatických podmienok navrhnuté na päť kosieb priamo v meste Prievidza.
„Vzhľadom k tomu, že prímestské časti boli do harmonogramu kosenia zahrnuté len trikrát počas sezóny a počas monitorovania tento počet kosieb nebol dostačujúci, rozhodli sme sa tento rok vyčleniť jedného pracovníka, ktorý sa bude počas celej sezóny pravidelne starať len o prímestské časti Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec,“ informovala Silvia Bakytová z technických služieb mesta Prievidza


Kosenie bude realizované podľa pasportu a zahŕňa kosenie trávnatých pásov  okolo mestských komunikácií, pravidelne budú kosené aleje, detské ihriská , mestské  cintoríny a futbalové ihriská. Zamestnanec mestskej spoločnosti sa bude starať aj o priebežnú údržbu kríkov a drevín v jednotlivých prímestských častiach.
Kosenie všetkých prímestských častí pri optimálnych klimatických podmienkach trvá 3-4 týždne.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri