Kosenie trávy na cintorínoch technické služby posilnili9. 6. 2017 11:25

Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) postupne kosia cintoríny, ktoré majú vo svojej správe, teda na Mariánskej ulici, v Necpaloch a v prímestských častiach Hradec, Veľká a Malá Lehôtka.

Pracovníci TSMPD začali  s kosením na mestskom cintoríne a pred domom smútku hneď po zlepšení počasia, keď mohli ísť do terénu s kosačkami a krovinorezmi. 
Na mestskom cintoríne, na ktorom je približne 70-tisíc metrov štvorcových trávnatých plôch, je pokosená v súčasnosti už takmer celá jedna strana, a to od cesty. Kosenie prebieha už aj okolo Mariánskeho kostola. Pracovníci kosia každý deň. Technické služby prijali od 18. mája posilu – sezónneho zamestnanca, ktorý sa venuje len koseniu trávy.  Po vykosení trávy na Mariánskej ulici sa pracovníci presunú na cintorín v Necpaloch.


Kosenie cintorínov v mestských častiach Hradec, Veľká Lehôtka a Malá Lehôtka je už zabezpečené cez samostatného zamestnanca Technických služieb mesta Prievidza. S kosením začal na najväčšom cintoríne vo Veľkej Lehôtke, nasledovať bude Hradec a Malá Lehôtka.


Technické služby mesta Prievidza upozorňujú, že nájomcovia hrobových miest majú zákonnú povinnosť udržiavať poriadok na hrobovom mieste  a okolo hrobového miesta z každej strany do vzdialenosti 30 centimetrov. Každý nájomca to má uvedené aj v zmluve. Znamená to, že aj kosenie na hroboch a bezprostredne okolo hrobu je vecou nájomcu, nie správy cintorína.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri