Kosenie trávnatých plôch po tretíkrát tento rok28. 9. 2011 15:32

Kosba verejnej zelene je činnosťou, ktorú mesto zabezpečuje cez svoj zmluvný vzťah so spoločnosťou TEZAS. Je to veľmi citlivá oblasť starostlivosti o životné prostredie a žiaľ, je závislá od finančných možností. Z plnenia rozpočtu mesta za posledné dva roky je zrejmé, že len na kosenie trávnatých plôch  vynaložilo mesta  nemalé prostriedky : v roku 2009 to bolo niečo viac ako 298 tis. € a v roku 2010 dosiahli skutočné náklady viac ako 311 tisíc €. Aj napriek tomu sa ozývali kritické hlasy o nedostatočnom kosení.

Na  rok 2011 schválilo MsZ v rozpočte ešte v novembri 2010 na celú údržbu zelene 415 tis. €, z toho bolo rozpočtovaných 233 tis. € na kosenie trávnikov a trávnatých plôch. Táto čiastka predstavovala v rámci celého mesta  možnosti na jeden a trištvrte  kosenia. Mesto však muselo vykonať aj druhú kosbu, pričom náklady na kosenie do konca augusta dosiahli takmer 275 tis. € a v septembri a októbri by sa mali ešte vykonať práce na kosení za viac ako 20 tisíc €. Tretia kosba sa realizuje na sídlisku Píly, sídlisku Mládeže, Prednádraží a v okolí zimného štadióna a športovej haly. Ostatné malé trávnaté plochy v meste budú zabezpečené vlastnými silami prostredníctvom zamestnancov verejnoprospešných prác. Mesto plánuje na tento účel zakúpiť v najbližších dňoch dva krovinorezy. Náklady na tretiu kosbu si vyžiadajú ešte dofinancovanie v rámci III. úpravy rozpočtu asi v rozsahu 5 tis. €.

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri