Kosenie cintorínov22. 9. 2016 13:26

Technické služby mesta Prievidza – Stredisko pietnych služieb - zabezpečuje  podľa  časových možností  a poveternostných podmienok kosenie  cintorínov aj v prímestských častiach.

Cintorín  v Malej Lehôtke bude v prípade priaznivého počasia kosený štvrtok 22. septembra od 08.00 do 12.00 a cintorín v Hradci  bude kosený štvrtok 22. septembra od 12.00 do 16.00 a piatok 23. septembra  2016 v čase od 8.00 h. 


Prosíme obyvateľov, nájomcov hrobových a urnových miest, aby boli zhovievaví a podľa možností si prekryli hrobové a urnové miesta. Kosenie medzi hrobmi sa vykonáva krovinorezom, pričom dochádza k úletu trávy do okolia i na hrobové a urnové miesta.
 
Správa cintorínov TSMPD


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri