Kôš na cigaretové ohorky opäť na Námestí slobody14. 10. 2020 11:01

V týchto dňoch bol opäť umiestnený špeciálny kôš na cigaretové ohorky.

Pred budovu OD Prior bol opäť umiestnený tzv. „hlasovací kôš na ohorky“, aby sa kreatívnym spôsobom za pomoci behaviorálnej psychológie naučili fajčiarov hádzať cigaretové ohorky tam, kam patria a zabránili tým znečisťovaniu verejného priestranstva a životného prostredia.

Fajčiari budú môcť zahodením cigaretového ohorku hlasovať za zaujímavé témy. Hlasovanie ich má naviesť k tomu, aby sa naučili ohorky hádzať do koša. Kôš v meste umiestnilo opäť občianske združenie Civita Center, ktoré sa zameriava na podporu behaviorálnej politiky na komunálnej úrovni. Práve oni majú na svedomí už realizovaný projekt, ktorý bol zameraný na zmenu správania občanov, do ktorého sa zapojili aj behaviorálni experti. V rámci uplynulého projektu sa vo vysokej miere znížil počet cigaretových ohorkov na zemi, preto sú s veľkým záujmom očakávané ďalšie výsledky experimentu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri