Korčuľovanie na zimnom štadióne v čase jarných prázdnin3. 2. 2014 13:53

Korčuľovanie na zimnom štadióne v čase a jarných prázdnin.

Korčuľovanie na zimnom štadióne v čase polročných a jarných prázdnin. Verejnosť bude môcť využiť ľadovú plochu 3.2.2014 v čase od 13:30 až 14:45 a od 15.2.2014 do 23.2.2014 v nasledovných časoch:
15.2. 2014     14.15-15.30h
16.2.2014     11.00-12.15h
17.2.2014     14.00-15.15h
18.2.2014     14.00-15.15h
19.2.2014     14.00-15.15h
20.2.2014     14.00-15.15h
21.2.2014     14.00-15.15h
22.2.2014     14.00-15.15h
23.2.2014      14.00-15.15h
Zmena časov je prevádzkovateľom vyhradená. Podrobný rozpis obsadenosti zimného štadióna je uverejnený na internetovej stránke Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. (www.tsmpd.sk).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri