Kontroly prevádzok16. 6. 2017 10:26

Na území Prievidze bolo v minulom roku otvorených 388 prevádzok, 584 bolo zrušených.

V roku 2016 referát obchodu a cestovného ruchu na Mestskom úrade v Prievidzi skontroloval celkovo 1985 spoločností a prevádzok. Zaslali 310 výziev na prihlásenie prevádzok a vypracovali 1232 oznámení o protokolárnom zrušení prevádzok.

Celkovo bolo v minulom roku v Prievidzi prihlásených 388 prevádzok a 584 zrušených. Referát vypracoval 490 hlásení na finančnú správu a 209 oznámení na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Štátnu potravinovú a veterinárnu správu.

Aj na základe podnetov referátu obchodu a cestovného ruchu bolo zaevidovaných oddelením daní a poplatkov 405 nových spoločností ako tvorcov komunálneho odpadu. Celkovo bolo vyrúbených 44 228,63 eur, čo je v porovnaní s rokom 2015 nárast o 2 865,79 eur.

Referát pokračuje v kontrolách prevádzok aj tento rok.  Od 1. januára do 31. marca bolo skontrolovaných 488 spoločností a prevádzok, podnikateľom bolo adresovaných 80 osobných, písomných, mailových alebo telefonických výziev na prihlásenie prevádzok. Podnikatelia v sledovanom období prihlásili na mestskom úrade 82 prevádzok.

Za obdobie prvých troch mesiacov roka 2017 bolo vypracovaných 93 oznámení o protokolárnom zrušení prevádzok a 313 oznámení o protokolárnom zrušení spoločností. Na základe vlastného podnetu podnikateľov bolo v prvom kvartáli tohto roka zrušených 46 prevádzok a 8 spoločností.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri