Kontrolovaní aj taxikáriLorem ipsum dolor sit amet 6. 7. 2015 08:07

TRENČÍN – 02. 07. 2015: Najneskôr od 01.04.2015 majú vodiči taxislužby povinnosť registrovať prijatú tržbu v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP). Za tržbu v hotovosti sa považuje aj platba inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä platobnou alebo bankovou kartou. Tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Ako je to s vydávaním dokladov z ERP alebo VRP zákazníkovi ? Tu je situácia odlišná.

V prípade že taxikár používa VRP a vo vozidle má taxameter, zákazníkovi vydá iba doklad z taxametra, potvrdenie o zaplatenom cestovnom a do VRP zaeviduje prijatú tržbu. Ak však taxameter nemá, a teda nemôže zákazníkovi vydať potvrdenie o zaplatenom cestovnom, musí mať vo vozidle aj tlačiareň a zákazník dostane vytlačený pokladničný doklad z VRP.  

Ak sa podnikateľ prevádzkujúci taxislužbu rozhodne používať ERP, je povinný cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad z ERP bezodkladne po prijatí platby.

„V dôsledku legislatívnych zmien k 01.01.2015 v zákone č. 289/2008 Z.z. o elektronickej registračnej pokladnici bol rozšírený zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP alebo vo VRP, okrem taxislužby ide napr. i o služby advokátov, notárov a súdnych exekútorov, lekárov, zubárov či veterinárov, cestovných agentúr a kancelárií a pod.,“ uviedla hovorkyňa Colného úradu Trenčín Renáta Peťovská.

Okrem už tradičných kontrol, ktoré colníci intenzívne vykonávajú počas letného obdobia, najmä na rôznych festivaloch a jarmokoch, zamerajú sa i na oblasť poskytovania taxislužieb.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri