Kontrolný deň na mestskej polícii28. 7. 2014 14:17

V stredu 16.júla sa uskutočnil ďalší zo série kontrolných dní primátorky. Tento krát sa podrobila kontrole Mestská polícia v Prievidzi (ďalej len MsP). Pod drobnohľadom primátorky bola napríklad bezpečnosť v meste, vykonávané kontroly na detských ihriskách, činnosť útulku pre psov, činnosť spojená s používaním pultu centrálnej ochrany a ďalšie oblasti.

„Letné mesiace patria už tradične medzi obdobia, kedy polícia zaznamenáva najviac sťažností  zo strany obyvateľov či už na rušenie nočného pokoja, znečisťovanie verejného priestranstva, či  iné. Okrem toho nás čaká jedna z najväčších kultúrno spoločenských akcií tohto roku, ktorou  bude  Banícky jarmok  2014, kde očakávam, že dokážeme prostredníctvom mestskej polície zabezpečiť poriadok a bezpečnosť našich obyvateľov. V tomto prípade musíme byť naozaj pripravení“ opísala dôvody kontrolného dňa primátorka  Katarína Macháčková. Medzi najčastejšie problémy, ktoré musia mestskí policajti v tomto období riešiť, sú práve priestupky na úseku verejného poriadku. „Výnimkou nie sú aj ani priestupky proti majetku a priestupky na úseku nedovoleného podnikania. Napríklad v júni zaznamenala mestská polícia na základe oznámení obyvateľov 361 výjazdov,“ opísal činnosť náčelník mestskej polície Ľubomír Pomajbo.

Vandalizmus na detských ihriskách a nové kamery
Vybudovaním centrálnych detských ihrísk sa  najmä zo začiatku roka 2014 začali množiť prípady vandalizmu na nových ihriskách. Ako podotkol náčelník mestskej polície, „ak sa na detskom ihrisku zabáva 17 ročná mládež a to navyše pod vplyvom alkoholu, je len otázkou času, že sa títo mladiství uchýlia aj k ničeniu komponentov na detských ihriskách.“ Po novom však polícia bojuje proti vandalizmu aj novými kamerami. V rámci projektu detských ihrísk boli v roku 2014 dané do prevádzky dve nové otočné IP kamery. Jedna nová kamera je umiestnená  na Ul. J. Francisciho, ktorá sníma novovybudované oplotené detské ihrisko a zároveň monitoruje pred  tamojším pohostinstvom futbalové ihrisko.  Druhá kamera bude  umiestnená  na Ul. M. Gorkého, kde bude snímať novovybudované detské ihrisko, ktoré má byť zrealizované do  2 mesiacov. Tretiu kamera  plánujú policajti  umiestniť na Dlhú ulicu, kde sa pripravuje v tomto roku rozšírenie súčasného ihriska. Všetko ide o lokality, kde policajti musia zasahovať častejšie v porovnaní s inými lokalitami.

„Mestská polícia Prievidza má v súčasnosti v prevádzke celkom 25 kamier. Popri monitoringu dopravných priestupkov majú svoje opodstatnenie aj pri objasňovaní priestupkov pri poškodzovaní verejného majetku a narúšaní verejného poriadku. Treba povedať, že po nainštalovaní bezpečnostnej kamery, na Ul. J.  Francisciho nám rapídne klesla aktivita vandalov. Môžeme teda povedať, že situáciu na tomto detskom ihrisku sme zastabilizovali. Monitoring miest snímaných monitorovacím kamerovým systémom zabezpečuje 8 pracovníkov so ZŤP-S v štvorhodinovej pracovnej zmene. Aj za ich aktívneho prispenia sa úspešne darí zvyšovať bezpečnosť obyvateľov  Prievidze,“ opísal výhody kamerového systému náčelník mestskej polície.

RTV Prievidza:

Pult centrálnej ochrany a ochrana objektov
Pult centrálnej ochrany je bezpečnostný systém (ďalej len PCO), ktorým MsP monitoruje  objekty v Prievidzi. PCO upozorní obsluhu v sídle polície na každú zmenu, ktorá sa v monitorovanom objekte udeje ( narušenie objektu, strata spojenia s objektom a pod.). „K dnešnému dňu  MsP stráži  88 objektov, pričom z toho je 17 mestských,“ povedal náčelník MsP.  Práve prostredníctvom PCO ochraňuje MsP majetok mesta už od roku 2011. Dovtedy sa tieto služby zabezpečovali prostredníctvom súkromných bezpečnostných služieb. „Napríklad priemyselný park nám v minulom volebnom období kontrolovala súkromná bezpečnostná služba. V roku 2010 sme za stráženie týchto objektov zaplatili 40.546,83  eur. Dnes nám ochranu priemyselného parku zabezpečuje MsP zdarma v rámci svojich iných činností. Aj takouto formou šetríme verejné financie,“ uviedla Macháčková.  Finančný príjem mesta za ochranu súkromných objektov, ktoré sú monitorované mestskou políciou,  bol v roku 2013 takmer 14 tisíc eur (13 941,00).

Útulok pre psov

Od 1. januára 2014 zabezpečuje správu mestského útulku pre psov práve MsP. „So stavom, v akom bol útulok pre psov pred tým, ako sme ho zobrali do správy, sme nemohli byť spokojní. Jeho správa bola nedôsledná a bola vykonávaná  bez základných právnych náležitostí,“ podotkol náčelník MsP. Ako ďalej opísal zrealizované kroky „v prvom rade bolo potrebné  zlegalizovať uvedené priestory útulku na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva  a  pripraviť zmluvu s veterinárom na veterinárne úkony a služby.  Súčasťou legalizácie bola aj úprava zmluvy s Kynologickým klubom v Prievidzi, ktorý má v prenájme časť mestského pozemku, na ktorom  sa nachádza aj útulok mesta. To boli len základné veci, ktoré mali byť urobené, už keď útulok prevádzkovala súkromná spoločnosť. Ďalej sme po vzore správy útulkov z iných miest chceli zabezpečiť administratívnu miestnosť počítačovou technikou a tlačiarňou, zamestnanci útulku dostali vhodnú a na túto prácu potrebnú výstroj a oblečenie.“ Medzi služobnú výstroj pracovníkov mestského útulku pre psov bolo zaobstarané aj novšie služobné vozidlo,  ktoré je riadne viditeľne upravené a olepené nálepkami  s logom – odchytová služba mesta Prievidza. Zároveň sa dom útulku zakúpila nová odchytová tyč, rukavice a ďalšie pracovné pomôcky slúžiace na bezpečný odchyt zvierat.

V ďalšom období je naplánovaná prekládka kotercov pre psov, ich zrenovovanie a umiestnenie na nové pozície, ako aj dokončenie karanténnych kotercov a zvýšenie ich počtu, ako aj oplotenie priestorov pre výbeh psov. Rovnako sa plánuje aj rekonštrukcia unimobunky, v ktorej sa bude nachádzať vyšetrovacia miestnosť na kontrolu psov bezprostredne po odchytení.

Súčasná kapacita útulku je 16 prevádzkových  a 2 karanténne koterce, takže útulok môže prijať 18 psov. „Okrem toho, že poplatky, ktoré platia obyvatelia za psov sú využívané na viaceré účely, ako napríklad kosenie výbehov pre psov, tak sú využívané aj na prevádzku nášho útulku. Pre tento rok je schválený rozpočet na prevádzku útulku v sume 28 tisíc eur. Tieto peniaze sú využívané na samotný chod útulku (energie, mzdy zamestnancov, potraviny pre umiestnených psov a podobne). Už teraz sa nám ukazuje, že od doby, kedy si zabezpečujeme správu útulku svojpomocne cez MsP, sme dokázali náklady znížiť. K 30. júnu 2014 je čerpanie rozpočtu na tovaroch a službách približne  30 %, čo je nižšia suma ako tomu bolo v prípade, keď nám služby zabezpečovala súkromná spoločnosť,“ uviedla primátorka mesta.

Problém s bezprístrešnými obyvateľmi

Problém s bezdomovcami je v Prievidzi vypuklý rovnako  ako v každom meste Slovenska. Ľudia bez domova znečisťujú verejné priestranstvá, konzumujú alkohol na verejnosti, či obťažujú okoloidúcich. „Tu si treba uvedomiť, že nedokážeme riešiť poriadok v meste bez toho, aby nám o porušeniach verejného poriadku dali vedieť samotní obyvatelia. Ľudia si musia uvedomiť, že bez privolania mestskej polície na tel. čísle 159, nedokážeme riešiť také veci ako znečisťovanie parku Skotňa. Ľudia nás môžu privolať aj anonymne. Chápem, ľudia si môžu povedať, že bezdomovci aj tak nemôžu zaplatiť pokutu, lebo nemajú peniaze. To je síce pravda, ale môžeme im odobrať alkohol a to je pre nich značná strata, s ktorou sa vyrovnávajú naozaj ťažko,“ povzbudzoval k aktívnemu nahlasovaniu podnetov verejnosť,  zástupca náčelníka mestskej polície Milan Gatial.

„Musím priznať, že v radoch mestských policajtov vládne súdržnosť a kolegialita, čo sa premieta aj v profesionálnom prístupe policajtov. Výsledkom profesionálnej práce našich prievidzských mestských policajtov je napríklad aj zadržanie bankového lupiča z druhej polovice roka 2012 a to priamo pri čine lúpeže v banke. Takýto zásah je naozaj ojedinelý, o to viac ak sa oň postarajú mestskí policajti. Práve takýto prístup je zárukou zvyšovania bezpečnosti našich obyvateľov a teda aj kvality života v našom meste,“
zhodnotila kontrolný deň primátorka Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri