Koniec zákazu zakladať a udržiavať otvorené ohne16. 9. 2011 07:39

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako orgán štátnej správy  lesného hospodárstva odvoláva zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Odvolanie zákazu vychádza zo zmeny počasia, ku ktorej došlo  v čase vydania zákazu, posúdenia aktuálneho počasia, ako i predpovede počasia na územie  Slovenska podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri