Konferencia MAGNA VIA 2021



Lorem ipsum dolor sit amet 21. 6. 2021 12:30

Združenie MAGNA VIA a Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK organizujú výročnú konferenciu Magna via 2021 na podporu ekologického cestovného ruchu, vzdelávania a kultúry. Historická poštová a obchodná cesta Magna via už od 16. storočia spájala regióny veľkej časti Európy aj dnešného Slovenska.

Prostredníctvom kultúrnej cesty Magna Via môžeme spoločne zviditeľňovať, podporovať a ochraňovať naše spoločné kultúrne dedičstvo a v spojení s prezentáciou prírodných krás a atraktivít napomáhať rozvoju cestovného ruchu. Na konferencii a jej sprievodných aktivít sa významnou mierou zúčastňujú žiaci OA Prievidza.

I. Kadlečík, riaditeľ OA Prievidza

pre zväčšenie kliknite na obrázok:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri