Komunitný plán sociálnych služieb - pripomienkovanieLorem ipsum dolor sit amet 12. 10. 2010 17:27
Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vám predložiť na diskusiu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste, hodnotí potreby obyvateľov mesta v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre nasledujúce obdobie.

Na jeho príprave sa podieľali pracovné skupiny zložené z odborníkov a pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti.
Cieľom je spracovanie aktuálneho dokumentu o sociálnych službách v našom meste s cieľom rozšíriť a skvalitniť tieto služby a pomôcť všetkým cieľovým skupinám obyvateľstva, ktoré sú na tieto služby odkázaní.

Touto cestou Vás vyzývame na jeho pripomienkovanie. Vaše návrhy, pripomienky a podnety očakávame v termíne do 22.10.2010 prostredníctvom emailovej adresy : socialne@prievidza.sk , telefonicky na telefónnom čísle 5179400, 5179410 alebo osobne na MsÚ - kanc. č. dv. 212, Mestský dom - kanc. č. dv. 224.

Za Vaše pripomienky, návrhy a podnety Vám vopred ďakujeme.

Mestský úrad Prievidza, odbor starostlivosti o občana

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri