Knižnica vyhlasuje súťaž v písaní poézie a prózy



Lorem ipsum dolor sit amet 12. 4. 2016 11:20

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi vyhlasuje prvý ročník literárnej súťaže v písaní poézie a prózy - "Domov, srdce, rodina - žena".

Súťaž je vyhlásená k Európskemu roku boja proti násiliu páchaného na ženách.Je určená pre študentov gymnázia, stredných škôl, dospelých i seniorov.

Podmienky súťaže:
Každý účastník súťaže môže zaslať 3-5 vlastných básní, alebo 1-3 prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch.
Téma: Domov, srdce, rodina - Žena
Každý kto má chuť zapojiť sa, môže príspevky priniesť - doručiť do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na Záhradnícku ulicu 21 do 1. septembra 2016.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 25.9.2016.

Tešíme sa na všetkých účastníkov a ich práce!


Info servis

banner_contact_us_228

banner_police_189


Občianska anketa

Anketa

Ako by sa mala volať nová fontána na Námestí slobody?

  •  37%
  •  47%
  •  14%
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

291 účastníkov
Archív ankiet

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri