Knižné hody 2016: „Kniha je mostom ku vzťahom“Lorem ipsum dolor sit amet 18. 10. 2016 11:01

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v roku 2016 uskutoční už 6. ročník celodenného podujatia Knižné hody, ktoré sa uskutoční 27. októbra 2016 v priestoroch knižnice na Záhradníckej ulici 21 v Prievidzi.

Pod názvom Knižné hody sa skrýva pestrá paleta programov ako sú besedy so spisovateľmi, výtvarné dielne a workshopy s ilustrátormi, dramatizácie, hlasné čítanie, hudobné programy, burza kníh a ďalšie aktivity spojené s knihou – s jej obsahom, ilustráciami, významom pre vzdelávanie, kultúru a život človeka. Aktivity práce s knihou chceme využiť na to, aby sme ukázali, že kniha môže vychovávať, môže predstavovať hodnoty, môže rozvíjať fantáziu, môže zaujať a zabávať. Nechceme knihy vnucovať, chceme iba zmeniť postoj detí, mládeže a verejnosti k čítaniu. Podujatie sa bude konať v knižnici, ale aj na mestskom úrade. Jeho účastníkmi budú hostia, diváci i predstavitelia samosprávy.

Hosťami podujatia budú: Adolf Dudek, Erik Jakub Groch, Ľuboslav Paľo, Lenka Gahérová, Vanda Rozenbergová, Anna Gürtlerová, Erika Jarkovská, Tatiana Macková, Viera Marsinová, Kvetoslava Boráková, detský folklórny súbor Malý Vtáčnik.

Komunitné aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti modernej knižnice. Spájajú nielen generácie, rôzne záujmové skupiny, ale podporujú a uľahčujú sociálne kontakty vylúčeným skupinám, ako napr. seniorom, ľuďom bez blízkych príbuzných, všetkým, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníckych aktivít. Motto 6. ročníka Knižných hodov – „Kniha je mostom ku vzťahom“ – dá príležitosť nielen deťom a mládeži, spisovateľom, ilustrátorom, autorom dramatizácií, ale aj všetkým, ktorí budú mať odvahu zapojiť sa do verejných čítaní a besied s hosťami.

Knižné hody budú oslavou hodnôt, dobrých nápadov, iniciatív, prejavov pozitívneho vzťahu ku knihám, k čítaniu i k nášmu mestu, k Prievidzi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri