Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi10. 6. 2015 15:58

Už viac ak pätnásť rokov funguje v Prievidzi nezisková organizácia KAPP ( Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi). Toto dobrovoľné svojpomocné združenie aktívne presadzuje zásadu života bez drog, alkoholu a propaguje alternatívne spôsoby zdravého štýlu. Svojim členom pomáha opätovne sa zaradiť do reálneho života a pracovného procesu.

Klub je útočiskom pre ľudí s rôznymi trápeniami. Abstinujúci priatelia sú ľudia, ktorí aj napriek ťažkému skúšaniu osudu nabrali odvahu, aby absolvovali liečenie a rozhodli sa pre trvalú abstinenciu. Napriek tomu, že pokušenie v okolí každého z nich je každý deň veľké, základným poslaním združenia je neustále podporovať svojich členov, z pohľadu aktívneho propagovania alternatívnych spôsobov zdravého životného štýlu, popularizovať myšlienky svojpomoci pri doliečovaní v oblasti závislostí na alkohole, drogách, omamných látkach a hracích automatoch a taktiež poskytovať poradenstvo a vykonávať sociálnu prevenciu. Vzájomná podpora ich učí, ako čerpať pozitíva z každej situácie a ako si vychutnať každú chvíľu v ich „triezvom živote“.

Zo života klubu

Členovia klubu sa schádzajú každý štvrtok, aby si navzájom mohli porozprávať o svojich problémoch, s ktorými bojujú, neboja sa odhaliť svoje pocity a zveriť so svojimi myšlienkami. Utvrdzujú sa navzájom, že voľba života bez závislosti je správna, v čom im neraz pomáhajú aj ich rodinní príslušníci. Tí ich nielen sprevádzajú na stretnutia abstinujúcich, ale aktívne sa zapájajú do prípravy kultúrnych, spoločenských, športových a turistických podujatí, organizácie výletov a rodinných terapií v prírode.


KAPP je členom Asociácie klubov abstinujúcich Slovensko (ASKAS), ktorej prezidentom a súčasne aj terajším predsedom KAPP je Jan Dudák. Okrem pravidelných výročných stretnutí, ktoré ASKAS organizuje pre svojich členov, usporadúva KAPP aj vlastné podujatia.


V posledných dňoch sa konal víkend pod Kľakom, spolu s výstupom a občerstvením. Členovia ale aj sympatizanti klubu sa môžu 11.júla 2015 prísť odreagovať na 3.ročník športových hier na ihrisku pod farou v Bojniciach. Ďalšou významnou akciou klubu bude turistika na Kľak a to 15.augusta 2015. Najväčšou udalosťou pre KAPP tento rok bude organizovanie 16. ročníka Celoslovenských športových hier abstinujúcich, ktoré sa budú konať 11.-13. septembra 2015 v rekreačnom areáli Hlboké v Bojniciach a ktorých sa zúčastnia abstinujúci z celej SR. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri