Kaučing v ICM Prievidza od marca 201028. 4. 2010 18:14
Chceš si určiť svoje ciele? Poterbuješ sa rozhodnúť, no nevieš si vybrať? Prípadne máš inú osobnostnú otázku?

Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje za účasti odborníka na vzdelávanie, kouča. Funguje na princípe práce s vedomím koučovaného jedinca a zvyšovaní jeho vnútornej angažovanosti na sebazdokonalované.

Profesionálny kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodutia v osobnom a profesionálno živote.
Kouči pomáhajú ľuďom zlepšiť výkon a skvalitňovať život.

Dohodni si stretnutie s koučom: Liciou Bartošovou priamo v ICM Prievidza každý pondelok od 14:00 do 17:00 hod.

Informačné centrum mladých Prievidza
Tenisová 25
971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 91 88
e-mail: prievidza@icm.sk

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri