Karanténa na cintoríne v Prievidzi18. 12. 2020 13:39

Karanténa na cintoríne v Prievidzi.

Z dôvodu  karantény  nebude vykonávať činnosti pohrebná služba TSMPD, s.r.o. a od 18.12.2020 do odvolania je zatvorená predajňa Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ul. 55. Nájomné zmluvy budú vystavované až po skončení karantény. Termín otvorenia predajne a pohrebnej služby bude zverejnený. Vybavované budú prevozy zomrelých, úmrtia a pohrebné obrady so zastupujúcimi pohrebnými službami. Rozlúčkové a pohrebné obrady sa budú konať len v exteriéroch, resp. podľa dohody s pozostalými v náhradných priestoroch.

V prípade potreby vybavenia prevozu, pohrebu, resp. rozlúčky volajte: 0907 552 200 *  0905 159 053 * 0910 500 990.
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri