Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo vlastníctve mesta7. 5. 2014 13:53

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili vzatie do majetku mesta Kaplnku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Hlavným dôvodom je jej rekonštrukcia.

Kaplnka je prícestnou drobnou architektúrou situovanou na začiatku časti Necpaly, dnes Veľkonecpalská ulica, pred rázcestím smerom na Nitrianske Pravno. Kaplnka je vybudovaná na obdĺžnikovom pôdoryse, kubická stavba s dekoratívne skosenými hranami nároží má sedlovú striešku s keramickou krytinou. Orientovaná je smerom na juh, s polkruhovým výklenkom na čelnej strane. Na východnej strane zachované kruhové okno. Kaplnka je cenným architektonickým sakrálnym objektom a živým kultovým miestom, s dôležitou historicko - urbanistickou pozíciou a strategickým významom, zaznačená v historických mapách vojenských mapovaní od druhej polovice 18. storočia. Začiatkom 20. storočia sú datované bližšie nešpecifikované úpravy kaplnky a v duchu zaužívaných zvyklostí i výsadba dvojice líp pred kaplnkou. Pre rehabilitáciu pamiatkových hodnôt kaplnky je potrebná odborná obnova s realizáciou výskumných prác, ktoré preukážu historicitu objektu a stanovia postup obnovy. V rámci obnovy kaplnky je zároveň potrebná vegetačná úprava. Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je v zozname pamätihodností mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri