Kampaň Sviečkový pochod 201228. 11. 2012 13:48

Dňa 30.novembra 2012 budú dobrovoľníci Slovenského červeného kríža organizovať akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, v čase od 14,00 - 15,00 h. Budú rozdávať letáčiky a z horiacich kahancov vytvoria symbol tohto podujatia - červenú stužku. Takisto zabezpečia poradenstvo v danej problematike.

Kampaň Sviečkový pochod realizuje Mládež Slovenského Červeného kríža už po šestnástykrát pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, za ktorý je 1. december vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization -  WHO).

Na Slovensku bola kampaň prvýkrát organizovaná Mládežou SČK v Leviciach v roku 1997 a postupom času našla svojich priaznivcov a rozširovala sa aj do iných miest – ako na Slovensku, tak aj v stredoeurópskom regióne a mimo neho.

Ciele kampane sú nasledujúce:
•    Uctiť si pamiatku obetí AIDS.
•    Podporiť ľudí žijúcich s HIV/AIDS.
•    Vzbudiť pozornosť verejnosti a znížiť diskrimináciu a stigmatizáciu spojenú s HIV/AIDS.
•    Mobilizovať spoločnosť v boji proti HIV/AIDS.

Epidémia sa dynamicky šíri, žiadna krajina vo svete nezostala "nedotknutá". Pri pokračujúcom trende šírenia epidémie bude vplyv HIV/AIDS na ľudstvo čoraz závažnejší, pričom zraniteľné skupiny sú najohrozenejšie. Množstvo ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Najpostihnutejšou oblasťou ostáva subsaharská Afrika, ale epidémia sa rýchlo šíri aj v iných oblastiach sveta.

Životný štýl mladých ľudí je často charakterizovaný prvými sexuálnymi skúsenosťami v mladom veku, krátkodobými vzťahmi (tzv. "sériová monogamia"), experimentovaním s drogami. Mnohí mladí ľudia si však nie sú vedomí následkov, ktoré toto správanie môže so sebou niesť.
•    Mnohí mladí ľudia nemajú lekára, na ktorého by sa mohli obrátiť s dôverou v otázkach HIV/AIDS.
•    Mnohí mladí ľudia si myslia: "Mňa sa to netýka."
•    Mnohí mladí ľudia si myslia, že ich krv je testovaná na HIV, a ak by boli výsledky testov pozitívne, lekár by ich informoval.

Je jednoduché povedať si, že AIDS sa týka iných ľudí – homosexuálov, užívateľov drog, jedincov s mnohými sexuálnymi partnermi. Ale HIV/AIDS sa týka nás všetkých. Aby ste sa mohli chrániť, musíte poznať fakty, musíte byť oboznámení s možnosťami ochrany. Prevencia aj naďalej ostáva jedinou možnosťou, ako je možné zabrániť šíreniu vírusu HIV. Aktivity k Svetovému dňu boja proti AIDS realizuje Mládež SČK ako súčasť Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2009-2012.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri