Kampaň 2013 „Odstráň obezitu“Lorem ipsum dolor sit amet 25. 10. 2013 08:10

Základné školy a školské zariadenia v Prievidzi sa zapojili do kampane na odstránenie obezity.  Kampaň je súčasťou aktivít vyplývajúcich z Národného programu prevencie obezity v časti výživa a fyzická aktivita.

Cieľom kampane je zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity populácie, zvýšenie celospoločenského povedomia o rozsahu a o povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou, obezitou a o zvýšenie celospoločenského povedomia o vhodnej výžive a pohybových aktivitách ako prevencii nadváhy a obezity.
   

Každá zo základných škôl v meste Prievidza pripravila pre svojich žiakov špeciálne hodiny zamerané na zdravú výživu. Školské bufety podávali zdravú stravu orientovanú obzvlášť na konzumáciu ovocia a zeleniny. Každá zo škôl pripravila v rámci kampane aj tematický program. „Vo výchovno-vzdelávacom procese sme deťom zdôraznili význam zdravej výživy, konzumáciu potravín prospešných pre zdravie a zdravý vývoj, počas celého dňa sme zaraďovali organizované pohybové aktivity – dlhšie cvičenie, tanečné a pohybové hry. Deti taktiež vytvárali rôzne produkty zo zeleniny  a z technického a prírodného materiálu ako ovocné poháre, zeleninové polievky, tekvice. V zariadení školského stravovania podávali deťom k jedlám čerstvé ovocie, zeleninové šaláty, aj jedlá mali pripravené zo zdravých surovín, napríklad rybaciu nátierku, citrónový čaj, zapekaný karfiol,“ predstavila konkrétne akcie v Materskej škole na Ul. Janka Matušku riaditeľka Jana Galková. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri