Kamerový systém MsPLorem ipsum dolor sit amet 15. 7. 2016 10:11

Mestská polícia Prievidza využíva v rámci projektu „Bezpečné mesto“od konca roka 2003 monitorovací kamerový systém (MKS). Už v začiatkoch projektu sa potvrdili dobré skúsenosti z iných miest Slovenska, kde tiež začali využívať monitorovanie lokalít kamerami v rámci zvyšovania bezpečnosti obyvateľov a znižovania kriminality a výskytu protispoločenských javov. Preto sa postupne zvyšoval počet inštalovaných kamier.

V súčasnosti je v Prievidzi funkčných 24 digitálnych a stacionárnych kamier.  Podrobný zoznam lokalít s nainštalovanými kamerami zverejňuje MsP Prievidza na svojej webovej stránke www.msp-prievidza.sk . Napriek tomu mnohí obyvatelia mesta nevedia, ktoré miesta sú strážené kamerami, prípadne majú o ich prevádzke a poskytovaní záznamov z MKS skreslené informácie. V minulosti kamery obsluhovali príslušníci stálej služby MsP. Pre efektívne využitie všetkých kamier má MsP Prievidza zriadené chránené pracovisko. Kamery obsluhujú operátori, ktorí majú možnosť s digitálnymi kamerami pracovať v automatickom režime, kedy kamera sleduje vopred naprogramovanú trasu, alebo si kedykoľvek zvoliť manuálny režim a kameru obsluhovať a zamerať podľa aktuálnej potreby na miesto, kde dochádza k priestupku,  trestnému činu alebo sledovať oznámené podozrivé konanie osôb. V žiadnom prípade sa MKS nevyužíva na sledovanie súkromia obyvateľov! Záznamy zistené kamerami sa môžu využiť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu MsP Prievidza záznamy poskytuje len na základe písomnej žiadosti orgánom činným v trestnom konaní a podľa zákona sa nasnímané záznamy archivujú najviac 15 dní, po čom sú automaticky vymazané.
Kamerový systém MsP počas svojej existencie preukázal svoje opodstatnenie. Svedčí o tom štatistika zistených priestupkov aj trestných činov. Napriek tomu kamery samotné nie sú zázračný „všeliek“ na negatívne javy v spoločnosti, no spolu s výkonom hliadkovej služby MsP, spoluprácou s obyvateľmi a účinnou prevenciou sa výrazne podieľajú na znižovaní kriminality a zvyšovaní bezpečnosti obyvateľov v meste.  

Zdroj: MsP


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri