Kalendár na rok 202012. 12. 2019 14:41

Mesto Prievidza v týchto dňoch bezplatne distribuuje do domácností kalendár na rok 2020.

Obyvatelia Prievidze si v týchto dňoch môžu vo svojich poštových schránkach nájsť darček od mesta Prievidza – kalendár na rok 2020. Kalendár je výnimočný v tom, že obsahuje dôležité informácie pre obyvateľov z oblastí platenia daní, zberov a separácie odpadu, podrobné termíny zberu veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých častiach mesta. Okrem servisných informácií, získa obyvateľ podrobné termíny konania rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí.

Vydanie kalendára finančne podporili spoločnosti: T+T, a.s., Kúpele Bojnice, a.s., SAD Prievidza, a.s., Somi systems, HD s.r.o. – Ing. Dušan Homola, Priemstav stavebná a.s. Nováky, Veríme v Zábavu, s.r.o., Infinity Style, TO-MY-STAV s.r.o. a mesto Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri