Kalendár na rok 201814. 12. 2017 15:12


Mesto Prievidza v týchto dňoch bezplatne distribuuje do domácností kalendár na rok 2018.


Obyvatelia Prievidze si v týchto dňoch môžu vo svojich poštových schránkach nájsť darček od mesta Prievidza – kalendár na rok 2018. Kalendár je výnimočný v tom, že obsahuje dôležité informácie pre obyvateľov z oblastí platenia daní, zberov a separácie odpadu, podrobné termíny zberu veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých častiach mesta. Okrem servisných informácií, získa obyvateľ podrobné termíny konania rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí.

Vydanie kalendára finančne podporili T+T, a.s., Kúpele Bojnice, a.s., Strabag s.r.o., SAD Prievidza, a.s., ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o., a mesto Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri