Kalendár kultúrnych podujatí v roku 2013Lorem ipsum dolor sit amet 21. 1. 2013 08:26

V meste Prievidza sa pri príležitosti osláv Roku výročí uskutoční viacero zaujímavých kultúrnych podujatí. Prinášame Vám chronologický prehľad akcií, ktoré sa budú konať v roku 2013.

KALENDÁR PODUJATÍ ROKA VÝROČÍ MESTA PRIEVIDZA 2013

JANUÁR 2013

 • Zoborská listina vyhlásenie vedomostnej súťaže o histórii mesta
 • 30. 1. 2013 FIDELIBUS CIVIBUS ET HOSPITIBUS NOSTRIS... Našim verným občanom a hosťom...o 17.00 h v Dome kultúry v Prievidzi výstava k výročiam mesta Prievidza
 • 31. 1. 2013 Tváre mesta - slávnostný galaprogram spojený s udeľovaním mestských ocenení a slávnostnou vernisážou
 • Vydanie Prievidzského občasníka č.1/2013


FEBRUÁR 2013

 •  4. 2. 2013 Najkrajšia povesť o Prievidzi - vyhlásenie literárnej súťaže 
 •  Ja, Prievidza - pripomenutie si výtvarnej súťaže vyhlásenej v novembri 2012
 •  13. 2. – 12. 3. 2013 Z MAGISTRÁTU MESTA PRIEVIDZA výstava v galérii Regionart
 •  14. 2. 2013 Plnou parou - 100 rokov železničnej trate Prievidza – Handlová
 •  15. 2. 2013 KULTÚRA 2012
 •  22. 2. 2013 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov športu za rok 2012 Ceny Krištáľového páva a Ceny Fair play za rok 2012
 •  Vyhlásenie fotografickej súťaže
 •  HRDLIČKA - finále detskej speváckej súťaže populárnych piesní
 •  FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MESTOM

MAREC 2013

 •  2. 3 . 2013 TANEC ŽIVOTA - prezentácia tanečného súboru Srdcová dáma
 •  7. 3. 2013 MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
 •  11. – 16. 3. 2012 JEDEN SVET – filmový festival
 •  14. 3. 2013 Hudobníci výtvarníkom - koncert k 50. výročiu založenia výtvarného odboru ZUŠ
 •  15. 3. 2013 Spomienky a návraty - výstava z tvorby akademických maliarov Magdalény  a Ľudovíta Štrompachových v Art galérii
 •  18. – 24. 3. 2013 Literárna Prievidza - Týždeň slovenských knižníc
 •  21. 03. 2013 Prievidza (ne)poznaná - konferencia cestovného ruchu
 •  22. 03. 2013 Stančekova Prievidza 16. ročník celoslovenskej vokálnej súťažnej prehliadky
 •  25. – 28. 3. 2013 VEĽKONOČNÉ TRHY 2013 – príležitostný trh mesta Prievidza
 •  27. 3. 2013 Zoborská listina vyhodnotenie vedomostnej súťaže o histórii mesta
 •  SPOLOČNÁ – výstava mladých umelcov v priestoroch ZUŠ 
 •  UMENIE REGIÓNU - tradície a prezentácia umeleckých remesiel

APRÍL 2013

 •  PIETNY AKT KLADENIA VENCOV – OSLOBODENIE PRIEVIDZE
 •  9. – 11. 4. 2013 Dni detskej knihy v Prievidzi
 • 18. 4. 2013 Koncert učiteľov - 70. výročie zriadenia Mestskej hudobnej školy v Prievidzi 
 • 18. – 20. 4. 2013 Thalia pod Bojnickým zámkom, krajská prehliadka ochotníckeho divadla
 • 18. – 19. 4. 2013 Kulinárstvo starej Prievidze - Gastrodni 2013
 • 19. 4. 2013 DEŇ ZEME
 • Divadelné predstavenie Divadla „A“ a SHANTI - 60. výročie založenia súboru
 • 30. 4. 2013 Majáles

MÁJ 2013

 • 1. – 31. 5. 2013 Ja, Prievidza výstava víťazných prác spojená s vyhodnotením
 • 7. 5. 2013 OSLAVY 55. VÝROČIA I. ZŠ UL. S. CHALUPKU
 • 9. 5. 2013 KONCERT KU DŇU MATIEK
 • 16. – 18. 5. 2013 Prievidzské mestské dni 2013
 • 16. 5. 2013 Vydanie príležitostnej poštovej pečiatky
 • 16. 5. 2013 V posolstve kráľa – výstava k jubileám prvých písomných zmienok obcí HN
 • Vydanie Prievidzského občasníka č.2/2013
 • 31. 5. 2013 MESTSKÝ DEŇ DETÍ  - Lesopark


JÚN 2013

 •  7. 6. 2013 DEŇ MESTSKEJ POLÍCIE A OZBROJENÝCH ZLOŽIEK - letisko
 • 14. – 16. 6. 2013 Mládež spieva
 • 21. 6. 2013 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA k 20. výročiu založenia školy PSŠFH (piaristická)
 • 28. – 29. 6. 2013 Hornonitrianske folklórne slávnosti 28. ročník – Komorný krojovaný program venovaný mestu Prievidza
 •  MONOGRAFIA PRIEVIDZA – uvedenie knihy na cestu k čitateľovi a knižný trh

JÚL 2013

 • 4. 7. 2013 Slávnostná akadémia pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda 
 • 5. 7. 2013 Slávnostná večerná sv. omša piaristickom Kostole Najsvätejšej Trojice
 • Z dejín mesta  súťaž pre čitateľov regionálneho periodika s prezentáciou na internetovej stránke

AUGUST 2013

 • 10. - 11. 08. 2013 NA PRIEVIDZSKOM RÍNKU – kultúrny program s prezentáciou ľudových remesiel a gastronomických špecialít, typických pre Prievidzu  (KaSS)
 • 10. 8. 2013 Stretnutie rodákov – akcia Klubu rodákov hornej Nitry
 • BAŹANT KINEMATOGRAF
 • Z dejín mesta  súťaž pre čitateľov regionálneho periodika s prezentáciou na internetovej stránke
 • Vydanie Prievidzského občasníka č.3/2013
 • STREETBALL PRIEVIDZA
 • 28. 8. 2013  PIETNY AKT KLADENIA VENCOV – Námestie slobody
 • 30. 8. 2013  VATRA SNP – pamätník na Banskej

SEPTEMBER 2013

 • 4. 9. – 1. 10. 2013 Výstava z tvorby Imricha Vysočana v galérii Regionart
 • 6. – 8. 9. 2013 Banícky jarmok 2013
 • 20. 9. 2013 Deň s mládežou
 • 21. 9. 2013 „MESTSKÁ ZVEDAVKA“  vedomostná hra pre návštevníkov a občanov mesta Prievidza 
 • 27. 9. 2013 – Ešte dúšok leta... Svetový deň cestovného ruchu
 • Prievidza v historickom dianí  odborný seminár pre učiteľov dejepisu
 • Odhalenie pamätnej tabule na budove bývalého kráľovského domu v Prievidzi

OKTÓBER 2013

 • 15. – 17. 10. 2013 - VII. Slovenské filmobranie  festival slovenských filmov za účasti ich tvorcov
 • 16. 10. 2013 Večer pre seniorov - kultúrny program v rámci „Mesiaca úcty k starším“
 • Výstavka šikovných rúk prievidzských seniorov
 • 23. – 24. 10. 2013  Prievidzský rytier čiernej dámy - I. ročník celoslovenskej súťaže v príprave kávy a kávových nápojov
 • 26. 10. – 1. 11. 2013 DNI K PAMIATKE ZOSLULÝCH 2013 – príležitostný trh mesta Prievidza

NOVEMBER 2013

 • 6. 11. – 3. 12. 2013 Prizma 2013 výstava fotografií v galérii Regionart
 • Vyhodnotenie fotografickej súťaže
 • Vyhodnotenie literárnej súťaže
 • UMENIE REGIÓNU - tradície a prezentácia umeleckých remesiel

DECEMBER 2013

 • 1. – 9. 12. 2013 ZIMNÉ SLÁVNOSTI – rozprávka s príchodom Mikuláša              
 • 5. 12. 2013 Mikuláš v meste
 • 11. 12. 2013 Vianočný koncert
 • 13. – 23. 2013 PREDVIANOČNÉ TRHY 2013
 • 18. – 21. 12. 2013 Vianočný program DFS VTÁČNIK, FS VTÁČNIK A FS VTÁČNIK SENIOR
 • 25. 12. 2013 Vianočná omša v Kostole Najsvätejšej Trojice
 • 31. 12. 2013 Silvester na námestí celodenný kultúrny program vyvrcholí ohňostrojom
 • Vydanie Prievidzského občasníka č.4/2013

Prehľadný kalendár akcií na daný mesiac nájdete aj na: www.prievidza.sk/2013


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri