Jún prináša zmeny v cestovných poriadkoch MHDLorem ipsum dolor sit amet 29. 5. 2013 11:18

Od prvého júna 2013 začnú platiť niektoré zmeny v harmonogramoch odchodov autobusových liniek MHD.

Linka MHD č.4 bude najnovšie stáť aj na dvoch ďalších zástavkach Prievidza, Kopanice cintorín, a zároveň aj na zástavke cintorín horný koniec.

Odchod autobusu č. 10 bude v dvoch prípadoch odchádzať skôr. Prejsnejšie ráno zo zástavky okresný súd už o 6:20 a zo zástavky Prievidza SAD doobeda o 10:30. Na základe požiadaviek obyvateľov bude posunutý aj večerný harmonogram odchodu linky č. 10, ktorá bude odchádzať zo zástavky Prievidza SAD o 20:05.

Linka MHD č. 40 Prievidza,kolotoč-aut.stanica-Kopanice-Okresný súd-Dlhá ul.-RD bude tiež posunutá kvôli večernému príchodu rýchlika. Od 1. júna bude odchádzať zo zástavky Prievidza, Kolotoč o 19:55.

Taktiež linka č.44, ktorá premáva na trase Prievidza, autobusová stanica - Kopanice bude odchádzať zo zástavky autobusová stanica v nových časoch, a to hneď v troch prípadoch o 17:50, 19:55 a 20:55.

Raňajší odchod linky č.50 zo zástavky Prievidza,SAD bude posunutý na 7:45 a ďalej bude pokračovať v nezmenenom smere Prievidza,SAD-Kopanice-Zapotôčky-Bojnice,nem.-Magura-aut.st.-SAD.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri