Jubileum Ondreja Čiliaka21. 9. 2011 13:24

V obradnej sieni bol 21. septembra zástupkyňou primátorky mesta  slávnostne prijatý pri príležitosti  významného životného jubilea človek, ktorý je s Prievidzou  spätý takmer celý svoj život. Človek, ktorý nás všetkých významom a kvalitou svojho umenia dvíha z prachu všednosti.  Je akýmsi umeleckým svedkom a kronikárom života pulzujúceho naším mestom.  Básnik, prozaik, publicista, bibliograf -  pán Ondrej Čiliak je tým oslávencom, ktorému chceme dnes, v roku, keď oslavuje svoju šesťdesiatku, vzdať úctu, obdiv a česť.

Ondrej Čiliak začal svoju tvorbu už v roku 1973, zbierkou Ústami spravodlivých. Obrazy z tejto zbierky rozčerili pokojné vody slovenskej poézie a pripravili pôdu pre ďalšiu zbierku Podhorské hladiny, ktorá získala cenu Zväzu slovenských spisovateľov. Nasledovali zbierky  Čistá po dotyku a Cesta do nežnosti.  K bohatej zbierke pribudli ďalšie diela:  Tváre v zrkadle, Aréna,  Planetárium a Ostré ticho.  Zatiaľ posledné dve básnické zbierky vo svojich názvoch nesú pohyb a zvuk  ako sprievodné znaky života: Dobrý vietor a Hudba zo stromov.

Pri príležitosti  životného jubilea bolo oslávencovi udelené ocenenie mesta – Pamätný list za podiel na rozvoji mesta a jeho propagácii v roku 240. výročia Vzbury prievidzských žien.

Pánovi Čiliakovi želáme k jeho sviatku  veľa rokov plných zdravia, tvorivých síl a životnej pohody.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri