Jubilejný XX. ročník letnej olympiády detí materských škôl v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 23. 5. 2016 13:43

Mesto Prievidza a Olympijský klub Prievidza zorganizovali vo štvrtok 19.5.2016 na palubovke v Mestskej športovej hale v Prievidzi XX. ročník letnej olympiády detí materských škôl mesta Prievidza. Na športovisku sa stretlo 130 detí z 12 materských škôl nášho mesta.

Prítomných privítal prednosta MsÚ MVDr. Norbert Turanovič, ktorý otvoril jubilejný ročník a zároveň sa poďakoval spolu s vedúcou odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. Vlastou Miklasovou bývalej metodičke Dr. Eve Svitkovej, ktorá stála pri založení tradície organizovania športovej olympiády detí materských škôl.

Po nástupe pretekárov, vztýčení vlajky a hymne olympiády pretekári a rozhodcovia predniesli sľub a začali v duchu fair – play pretekať. Dievčatá a chlapci súťažili v piatich disciplínach: beh na 20 m, beh cez prekážky na 20 m, hod tenisovou loptičkou, skok do diaľky z miesta a štafetový beh 4 členných družstiev. V prvých štyroch disciplínach pretekali dvaja najlepší pretekári – víťazi školského kola športovej olympiády a v piatej disciplíne pretekali štyria najlepší bežci za svoju školu.

Za každý výkon deti dostávali body, ktoré sa každej materskej škole započítavali do celkového vyhodnotenia. Po absolvovaní všetkých disciplín deti trpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov, ktoré im spríjemnilo športovo – tanečné vystúpenie detí z MŠ Benického , Malonecpalská a gymnastiek z GK Elán Prievidza.
Výsledky jednotlivých disciplín:

Beh na 20 m chlapci
1. Tomáš Kasala , MŠ Dobšinského
2. Damián Vida, MŠ Matušku
3. Alex Fábry, MŠ Gorkého
Beh na 20 m - dievčatá
1. Dorota Hurtišová , MŠ Krmana
2. Diana Lugárová, MŠ Malonecpalská
3. Viktória Gontková , MŠ Nábr.sv.Cyrila

Skok do diaľky z miesta – chlapci
1. Marek SimoMiroslav Pokrývka , MŠ Dobšinského
2. Tomáš Turčan, MŠ Gorkého
3. Lukáš PekAdam Dado , MŠ Športová

Skok do diaľky z miesta – dievčatá
1. Zuzana Vavrincová , MŠ Nábr.sv.Cyrila                                          2. Liliana Hirschenrová, MŠ Mišíka
3. Viktória Gontková , MŠ Nábr.sv.Cyrila

Hod tenisovou loptičkou – chlapci
1. Alex Konečný , MŠ Gorkého
2. Daniel Lisý, MŠ Mišíka
3. Tomáš Komora, MŠ Benického

Hod tenisovou loptičkou - dievčatá
1. Zuzana Ondrušková , MŠ Nábr.sv.Cyrila                                          2. Dorota Hurtišová , MŠ Krmana                                                   3. Sára Nemcová , MŠ Benického

Beh na 20 m cez prekážky - chlapci
1. Filip Toráč , MŠ Mišúta
2. Patrik Šušoliak, MŠ Benického 
3. Sebastián Gajdoš, MŠ Dobšinského
 
Beh na 20 m cez prekážky - dievčatá
1. Mina Mjartanová, MŠ Malonecpalská
2. Lívia Píšová , MŠ Benického
3. Nela Chrenková ,MŠ Športová

Štafetový beh – chlapci
1. MŠ Gorkého (Alex Fábry, Cedrik Hausner, Alex Končený , Tomáš Turčan)
2. MŠ Mišíka (Jakub Svitok, Tomáš Svoreň, Daniel Lisý, Jakub Pažický)
3. MŠ Malonecpalská(Patrik Škandík, Roman Mik , Július Pasovský, Daniel Urban)

Štafetový beh – dievčatá
1. MŠ Krmana (Dorota Hurtišová, Simona Pákešová, Nela Mária Šimkovičová, Ema Karaková)
2. MŠ Mišíka (Liliana Hirschnerová,Tatiana Podolová, Bianka Bieliková, Adela Ďurinová)
3. MŠ Benického (Michaela Bartušová , Lívia Píšová, Sofia Frimmelová , Klára Škultétiová)

Konečné poradie materských škôl:
1.miesto – MŠ Nábr.sv.Cyrila – 272 bodov
2.miesto – MŠ Dobšinského – 268,5 bodov
3.miesto – MŠ Benického – 263,5 bodov

Za víťazné športové výkony boli deti ocenené medailou, diplomom a vecnou odmenou. Tie ostatné i napriek tomu, že nestáli na stupni víťazov boli ocenené za dosiahnuté športové výkony medailou. Za tieto odmeny i občerstvenie patrí poďakovanie Mestu Prievidza a Olympijskému klubu Prievidza. Malým olympionikom blahoželáme k víťazstvu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri