Jubilejný 10. ročník EKOROKU S NESTLÉ potešil obyvateľov PrievidzeLorem ipsum dolor sit amet 24. 4. 2013 11:53

Prievidzské deti udržiavajú tradíciu tvorby z odpadu a starajú sa o ekológiu.

Jubilejný 10. ročník EKOROKU S NESTLÉ vyvrcholil v piatok 19. apríla 2013 na Námestí slobody v Prievidzi galaprogramom ku Dňu Zeme. Žiaci siedmych základných škôl z Prievidze sa verejnosti predstavili so svojimi výtvormi z papierových obalov, PET fliaš, tetrapakov a ďalších odpadových materiálov. Celkovým víťazom sa stala ZŠ Šafárika. Do EKOROKU sa zapojilo cca 3200 detí, ktoré spolu vyzbierali 120 550 kg papiera a zachránili tak 964 stromov. V zbere papiera zvíťazila ZŠ Energetikov s  vyzbieranými takmer 84 kg papiera na žiaka. Informovala o tom organizátorka podujatia Mgr. Božena Gatialová, riaditeľka Centra voľného času Spektrum v Prievidzi.

,,Tohtoročný jubilejný ročník EKOROKU opäť potvrdil, že táto hravá forma environmentálnej výchovy je pre deti najpríťažlivejšou a radi sa do nej zapájajú. Plní sa tak pôvodný cieľ podujatia, ktorým je prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia v miestnej komunite. Celoročné aktivity prievidzských základných škôl sa predstavili verejnosti už po desiaty raz a opäť sa toto podujatie stretlo so záujmom verejnosti. Galaprogram ku Dňu Zeme je už neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho kalendára jarných podujatí v Prievidzi. Spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO tradične podporila EKOROK aj tento rok, opäť sumou 7000 Eur. Predstavitelia Prievidze, firmy NESTLÉ a žiaci zúčastnených škôl vyhodnotili a ocenili najlepšie školy a jednotlivcov. V rámci aktivít si deti upratali školské areály, zhotovili netradičné diela z odpadu, nacvičili vystúpenia EKO karaoke a o  týchto aktivitách informovali na svojich internetových stránkach. Získané znalosti a zručnosti doterajších ročníkov deti zúročili prostredníctvom EKOKONFERENCIE MESTA PRIEVIDZA, ktorá sa konala 4. apríla 2013. Na EKOKONFERENCIU si každá škola pripravila prezentáciu, v ktorej zmapovala ekologickú situáciu v najbližšom okolí svojej školy“, povedala B. Gatialová.

Manažér vonkajších vzťahov NESTLÉ SR Jozef Mokrý  k tomu povedal: ,,Pri rozbehu tohto podujatia pred desiatimi rokmi sme ani netušili, že sa zrodila akcia, ktorá bude formovať celú jednu generáciu detí. Sme hrdí na to, že sa s podporou firmy NESTLÉ podarilo vytvoriť takú silnú a svojím zameraním jedinečnú  tradíciu v meste Prievidza. Tisíce detí si za tie roky dokázali vybudovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a to hravou formou. Výsledky sú veľmi povzbudzujúce a zároveň nás zaväzujú. Takáto tradícia je hodná pozornosti a podpory a preto firma NESTLÉ bude rada podporovať takéto aktivity i v budúcich rokoch. NESTLÉ je najväčšou medzinárodnou potravinárskou spoločnosťou a vo všetkých krajinách, kde pôsobí, sa správa ako spoločensky zodpovedná firma, ktorá zdieľa vytvárané hodnoty s miestnou komunitou. EKOROK je toho najlepším dôkazom. Prievidzským deťom patrí uznanie a vďaka za diela, ktoré vedia vytvárať z odpadu. Dokazujú tým, že tieto užitočné materiály sa dajú ďalej zúžitkovať a treba ich preto zbierať“.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Prievidza je hrdá na toto podujatie, ktoré sa stalo jej neodmysliteľnou súčasťou. Za desať rokov sa potvrdilo, že deti z prievidzských škôl sú talentované, majú zodpovedný a pozorný vzťah k životnému prostrediu. Nie je im ľahostajné okolie ich školy, ani ich mesto. To je veľmi dobrý základ pre budúcnosť, pre trvalo udržateľný rozvoj nielen Prievidze, ale celého Slovenska. Z detí, ktoré sa pred 10 rokmi zúčastnili na prvom ročníku EKOROKU, sú mnohí už dospelí a začínajú vychovávať svoje deti. Odovzdávajú tak štafetu zodpovedného prístupu k životnému prostrediu ďalšej generácii. Teší nás, že o vznik tejto tradície sa pričinila firma NESTLÉ, ktorá má v našom meste výrobnú prevádzku. Ako zodpovedná firma, podporuje ochranu a tvorbu životného prostredia, ale aj výchovu detí. V celom našom regióne vnímame NESTLÉ ako príklad eticky podnikajúcej spoločnosti, dlhodobo podporujúcej environmentálnu výchovu mladej generácie. Vzájomná spolupráca trvá už desať rokov a priniesla konkrétne výsledky v zlepšovaní životného prostredia v našom regióne. Dúfame, že táto vzájomne prospešná a časom overená spolupráca potrvá ďalšie desaťročia. Všetci sa tak budeme môcť tešiť z plodov tejto spolupráce, z čistého a pekného mesta“.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A VÝSLEDKY

ZBER PAPIERA:
V tomto roku najviac papiera v prepočte na jedného žiaka nazbierala ZŠ energetikov a to 83,50 kg starého papiera. Spolu žiaci ZŠ energetikov nazberali 40 010 kg papiera. Na druhom mieste skončila ZŠ Malonecpalská, kde spolu nazbierali 22 170 kg, čo je v prepočte 80,32 kg na jedného žiaka. Tretie miesto si zaslúžila ZŠ Mariánska s celkovým množstvom 12 245 kg papiera, čo predstavuje 40,68 kg na jedného žiaka školy. Dokopy cca 3500 žiakov nazbieralo 120 549,50 kg papiera. Spracovaním jednej tony zberového papiera sa ušetria približne tri tony dreva. Prievidzské deti teda vyzbieraním 120 550 kg papiera ušetrili okolo 362 ton dreva, ktoré by sa muselo vyťažiť a použiť na výrobu buničiny. Tento objem predstavuje 964 dospelých ihličnatých stromov vo veku 60 až 80 rokov.

3 najlepšie ZŠ    spolu kg    prepočet na žiaka
1.Energetikov       40 010    83,50
2.Malonecpalská    22 170    80,32
3.Mariánska          12 245    40,68
 

EKOLOGICKÁ KONFERENCIA MESTA PRIEVIDZA 4. 4. 2013

Projekt EKOROK s NESTLÉ SLOVENSKO v roku 2013 oslávil svoje desiate výročie. Za desať rokov sa deti, ale i verejnosť naučili veľa o ochrane životného prostredia, naučili sa triediť odpady, zberom papiera zachránili niekoľko stoviek stromov. Získané znalosti a zručnosti deti zúročili prostredníctvom EKOKONFERENCIE MESTA PRIEVIDZA, ktorá sa konala 4. apríla 2013.
Na EKOKONFERENCIU si každá škola pripravila prezentáciu, v ktorej zmapovala situáciu v najbližšom okolí svojej školy, prípadne sídliska, na ktorom sídli. Žiaci (ekoinšpektori) zozbierali a tvorivo prezentovali verejnosti informácie na témy:
-    Vyskytuje sa v našom okolí skládka odpadu?
-    Sú stanovené nejaké pravidlá pre uloženie odpadu na tejto skládke?
-    Máme možnosť triediť odpad ?
-    Ako sme na tom s kvalitou vody a pôdy v našom okolí?
-    Aké u nás žijú živočíchy? Sú niektoré z nich chránené?
-    Je naše sídlisko v niečom výnimočné oproti ostatným?
-    Chová sa naša škola tak, aby prírode neubližovala?
-    Rastú u nás nejaké vzácne rastliny?
-    Čo bolo pôvodne na mieste, kde teraz stojí naše sídlisko, škola?
-    Čo by ste navrhovali pre zlepšenie životného prostredia pre Vaše sídlisko?

EKOWEBY:         1. miesto: ZŠ Dobšinského
                        2. miesto: ZŠ Šafárika
                        3. miesto: ZŠ Rastislavova
Deti prostredníctvom ekowebu prezentovali všetko, čo počas roka v rámci projektu zrealizovali.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri