Jubilanti Z DC Necpaly zavŕšili mesiac úcty k staršímLorem ipsum dolor sit amet 6. 11. 2013 08:39

Utorok 5. novembra sa uskutočnilo záverečné stretnutie jubilantov s primátorkou a viceprimátorom mesta.

Posledné zo sérií gratulácií seniorom sa konalo v Dome kultúry Necpaly. Predstaviteľov mesta a zamestnancov privítali aj členky speváckeho zboru Dúbrava, ktorý združuje seniorky z Denného centra Necpaly.

V rámci príhovoru primátorka vyzdvihla aktívný život členov denného centra. "Ako primátorka zvlášť pozitívne vnímam,  že aj  vy – členovia Denného centra  Necpaly – sa zapájate do verejného života a naše mesto sa môže oprieť i o vaše životné skúsenosti. Čulý spoločenský život vládne vo vašom klube, o čom svedčí aj toto vaše dnešné stretnutie, ale aj mnohé kultúrno-spoločenské stretnutia s vašou speváckou skupinou Dúbrava,  či rôzne výlety. Teší ma, že sa neuzatvárate medzi múry svojho domu, ale že Vás nájdem hoc aj na opekačke v Lesoparku. Za mnohé krásne akcie, na ktorých som mala tú česť sa zúčastniť, spomeniem tú nádherne „sfarbenú“  – jesennú. Opäť  ste dokázali svoju zručnosť a pripravili  výstavu vlastnoručne dopestovaného  ovocia, zeleniny a výrobkov z medu – produktov z vašich záhradiek.  Táto výstava bola svedectvom  vášho umu a šikovných rúk a patrí vám zato môj obdiv. "

Súčasťou stretnutia bola aj oslava zlatých svadieb dvoch manželských párov. Hovorí sa, že je ťažké zladiť dva hlasy do súzvuku, ktorý lahodí ušiam i duši. Je pravdou, že obaja interpreti musia okrem svojho hlasu cítiť, vnímať a rešpektovať i hlas toho druhého. A toto sa podarilo manželom Cecílii a Kamilovi Šmidovcom a Márii a Emilovi Vaňovcom. Ich manželský dvojhlas znie pre radosť ich,  ich blízkych, ale i nás všetkých už päťdesiat rokov.

Na vyzdvihnutie slávnostnej chvíle predniesol slávnostný prípitok zástupca primátorky Ľuboš Maxina, ktorý sa pridal k spoločnej gratulácii a zaželal všetkým seniorom chuť do života, mnoho síl, optimizmu, veľa spokojných a šťastných rokov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri