Jeden z desiatich finalistov sa stane Učiteľom Slovenska 2019Lorem ipsum dolor sit amet 9. 9. 2019 14:48

Zaježová 3. septembra 2019 – Na hodinách skúšajú inovatívne formy výučby, aktívne sa zúčastňujú mimoškolských aktivít a svojim žiakom sa snažia odovzdávať nielen vedomosti, ale aj kus seba. Odmenou za ich úsilie nie sú len lepšie výsledky študentov, ale aj ich nadšenie pre predmety, ktoré vyučujú. Sú zároveň inšpiráciou pre svojich kolegov, ktorým sprostredkúvajú svoje skúsenosti. Takých pedagógov zviditeľňuje ocenenie Učiteľ Slovenska pod taktovkou Komenského inštitútu.

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. ,,Nominácií sme mali 320, prihlášok nakoniec 70. Prihlášky posudzovala odborná porota a na výber 10 finalistov mala jasne stanovené kritériá,“ zhodnotila Kristína Hudeková, programová riaditeľka CEEV Živica, ktoré zastrešuje Komenského inštitút, organizátora ocenenia. Kritériá sú pri tom v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. ,,Pri prvotnom hodnotení sme zohľadňovali, ako sa učitelia snažia dosahovať vzdelávacie úspechy žiakov, či spolupracujú s ďalšími vzdelávacími organizáciami, či sa zúčastňujú aj mimoškolských aktivít a ako svoje skúsenosti odovzdávajú svojim kolegom či iným učiteľom,“ vysvetľuje Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka a predsedníčka odbornej poroty.
Po výbere mohli porotcovia navštíviť finalistov počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako konkrétne pracujú so žiakmi. Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov napokon organizátori pozvali na spoločného stretnutie vo Vzdelávacom centre Zaježová. ,,Mali pripravené prezentácie o sebe, o svojich učebných metódach a postupoch. Pripravili sme pre nich diskusie a chceli sme, aby sa v nich prejavili aj ako osobnosti. To všetko nám pomôže vybrať Učiteľa Slovenska 2019,“ dodáva Kristína Hudeková.
Členkou komisie národnej ceny Učiteľ Slovenska je opätovne aj Rebecca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode medzinárodnej iniciatívy Gobal Teacher Prize a prišla na rozhodujúce zasadnutie na Zaježovej. ,,Veľmi sa teším z tohtoročných finalistov, ktorí sú dôkazom, že na Slovensku máte vynikajúcich učiteľov, naplno oddaných svojej profesii. Zaslúžia si, aby sa ich úsilie zviditeľnilo. To je poslanie tohto ocenenia na celom svete,“ dodáva Rebecca Warbrick.

Finalisti 2. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska:

Florián Danko (31), učiteľ elektrotechniky a odborných predmetov na SOŠ informačných technológií v Bratislave
Angelika Hanesz (49), učiteľka informatiky a fyziky na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici
Júlia Jánošíková (40), učiteľka fyziky na Gymnáziu Malacky
Jana Kramárová (55), učiteľka inovovaných Štátnych vzdelávacích programov (ISCED 1) na Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici
Dagmar Môťovská (53), učiteľka matematiky, informatiky a etickej výchovy na Súkromnej ZŠ na Bajkalskej 20 v Bratislave
Stanislava Opátová (53), učiteľka matematiky a slovenského jazyka na ZŠ s MŠ v Nižnej
Peter Pallo (39), učiteľ prvého stupňa na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej
Monika Siváková (42), učiteľka dejepisu, apikovanej ekonómie a občianskej náuky na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi
Lenka Škarbeková (35), učiteľka biológie, chémie a praktika z biológie a ekológie na Gymnáziu Gelnica
Marek Tóth (29), učiteľ biológie a chémie na ZŠ na Rozmarínova 1 v Komárne
Druhého držiteľa ocenenia Učiteľ Slovenska spoznáme vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu 3. októbra 2019. Čaká ho odmena v podobe 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2020 do Dubaja. Jeden z učiteľov získa aj Cenu verejnosti.Viac informácií nájdete na: http://www.ucitelslovenska.sk

O Komenského inštitúte

Komenského inštitút (súčasť CEEV Živica) je inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Cieľom Komenského inštitútu je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania. Veríme, že 20 praktických príkladov ročne môže dosiahnuť viac ako desiatky koncepcií a konferencií. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi budú ukazovať ako je možné školstvo postupne reformovať.

O Varkey Foundation

Ocenenie Global Teacher Prize je súčasťou dlhodobého záväzku Varkey Foundation zlepšiť postavenie učiteľov. Víťaz Global Teacher Prize získa finančnú odmenu, ktorá mu bude vyplácaná počas obdobia desiatich rokov a Varkey Foundation mu poskytne aj finančné poradenstvo. Víťaz sa zároveň stáva globálnym ambasádorom nadácie a bude sa od neho očakávať, že sa zúčastní verejných podujatí či odborných diskusií, aby ďalej zvyšoval prestíž učiteľského povolania. Podmienkou získania finančnej odmeny je, aby zostal učiteľom minimálne počas nasledujúcich piatich rokov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri