Jazyková škola Trenčín pozýva na zápis do kurzovLorem ipsum dolor sit amet 11. 9. 2017 12:59

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko v Prievidzi so sídlom v budove Gymnázia V. B. Nedožerského otvára jazykové kurzy v školskom roku 2017/2018.

Jazyková škola Trenčín oznamuje, že ešte stále prebieha zápis do kurzov. Záujemcovia majú možnosť zapísať sa už do existujúcich alebo do nových kurzov. V prípade záujmu plánuje škola otvoriť kurzy vo všetkých ročníkoch, ktoré by začínali v mesiaci október so zníženým školným. Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko v Prievidzi sídli v budove Gymnázia V. B. Nedožerského na Ulici Matice slovenskej 16 v Prievidzi.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Miroslava Gajdošová, tel.: 0901 918 354, e-mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk. Viac aj na stránke www.sjstrencin.sk.

Jazyková škola poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch, môže organizovať aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravovať z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Zriaďovateľom školy je Trenčiansky samosprávny kraj.

Jazykové kurzy v JŠ sú dvojročné (základný, stredný, vyšší), prípravný kurz na štátnu všeobecnú jazykovú skúšku je jednoročný. Štúdium je rozložené do siedmich školských rokov po 140 hodín ročne, týždenné štvorhodinové vyučovanie je rozdelené do dvoch dní, alebo prebieha len raz do týždňa. Záujemcom o štúdium sú k dispozícii kurzy žiacke, mládežnícke a kurzy dospelých. Štúdium na JŠ sa končí štátnou jazykovou skúškou. Túto skúšku môžu vykonať aj tí, ktorí na JŠ neštudovali.

Od februára 2003 je škola skúšobným centrom najväčšej britskej vzdelávacej inštitúcie City and Guilds a je oprávnená vykonávať skúšky z anglického jazyka na všetkých úrovniach Európskeho referenčného rámca (A1, A2,B1,B2,C1 a C2).

V septembri 2004 sa škola stala skúšobným centrom Goetheho inštitútu, má licenciu na skúšky Goethe - Zertifikat B1, Goethe - Zertifikat B2 a Goethe - Zertifikat C1. Od roku 2012 má škola licenciu na skúšky TOEIC, ktoré sú vhodné hlavne pre firmy ale aj jednotlivcov na monitorovanie progresu pri zvládaní jednotlivých cudzích jazykov. Škola je tiež prípravným centrom pre skúšky TOEFL, ktoré sú určené pre záujemcov o štúdium v zahraničí. V septembri 2016 sa škola stala oficiálnym prípravným centrom na Cambridgeský certifikát.

V rámci skúškového a certifikátového programu realizuje škola nasledujúce typy skúšok:
- Štátne jazykové skúšky (základná a všeobecná)
- Goethe - Zertifikat B1
- Goethe - Zertifikat B2
- Goethe - Zertifikat C1
- TOEIC

Foto: www.michaldobias.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri