Jarné upratovanie je za nami4. 4. 2012 14:00

Mesto Prievidza ďakuje všetkým obyvateľom, firmám a mestským spoločnostiam, ktoré sa zapojili do veľkého jarného upratovania.

Každý, kto sa zapojil do tohto projektu, dopomohol k čistejšej a krajšej Prievidzi. Veľmi si vážime túto pomoc od každého z Vás. Veríme, že toto nebol posledný projekt na zlepšenie životných podmienok v našom meste, do ktorého bolo zapojené také široké spektrum zúčastnených.

Vyvážanie biologického odpadu neustále zabezpečuje vo svojej réžii spoločnosť TEZAS. V prípade, že sa nachádza vo vašom okolí biologický odpad z jarného upratovania, prosíme, obráťte sa na zelenú linku  TEZAS : 046 – 5423873 .


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri