Jarné upratovanie 201929. 3. 2019 11:04

Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva aj v tomto roku pozývajú obyvateľov mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty a prevádzkovateľov podnikov a objektov na Jarné upratovanie mesta Prievidza.

Jarné upratovanie mesta sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 od 8.00 do 12.00 h. V rámci jarného upratovania bude zabezpečovaný aj zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy pripraveného biologicky rozložiteľného odpadu je potrebné oznámiť na "zelenú linku" 0911 715 455.
Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri