Jarné upratovanie 201827. 3. 2018 14:52

Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva aj v tomto roku pozývajú obyvateľov mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty a prevádzkovateľov podnikov a objektov na Jarné upratovanie mesta Prievidza.

Jarné upratovanie mesta sa uskutoční v sobotu 7. apríla 2018 od 8.00 do 12.00 h. Po jarnom upratovaní bude zabezpečený aj zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.
Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy pripraveného biologicky rozložiteľného odpadu je potrebné oznámiť na "zelenú linku" 046/542 46 95. Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri