Jarné upratovanie 2017Lorem ipsum dolor sit amet 21. 3. 2017 10:15

Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva pozývajú obyvateľov mesta, aby sa zapojili do Jarného upratovania, ktoré sa koná v sobotu 1. apríla 2017 od 8.00 do 12.00 h.

V prípade nepriaznivého počasia bude určený náhradný termín, ktorý bude oznámený najneskôr deň vopred, na webovej stránke mesta www.prievidza.sk

Do jarného upratovania sa môžu zapojiť všetci obyvatelia, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty, mimovládne organizácie, prevádzkovatelia prevádzok a správcovia objektov. Všetkých srdečne pozývame, aby sa k nám pridali a urobili Prievidzu krajšou.

Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy pripraveného biologicky rozložiteľného odpadu je potrebné oznámiť na "zelenú linku" 046 542 46 95. Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri