Jarné upratovanie 20161. 4. 2016 09:51

Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva pozývajú obyvateľov mesta, aby sa zapojili do Jarného upratovania 2016, ktoré sa koná v sobotu 16. apríla 2016.

Po minuloročnom jarnom upratovaní sa prievidzská radnica rozhodla, že tohtoročné upratovanie sa bude realizovať v neskoršom období. Minulý rok, bolo upratovanie naplánované na koniec mesiaca marec, avšak počasie bolo veľmi nepriaznivé a terén verejných priestranstiev bol pomerne dosť premočený. Po viacerých výzvach ľudí, bol termín akcie stanovený až na 16. apríla, kedy sa dá predpokladať stabilnejšie počasie.

Do jarného upratovania sa môžu zapojiť všetci obyvatelia, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty, mimovládne organizácie, prevádzkovatelia prevádzok a správcovia objektov. Všetkých srdečne pozývame, aby sa k nám pridali a urobili Prievidzu krajšou.

Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy pripraveného biologicky rozložiteľného odpadu je potrebné oznámiť na "zelenú linku" 046 542 46 95. Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri