Jarné upratovanie 20135. 3. 2013 08:21

Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva pozývajú a vyzývajú obyvateľov mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty a prevádzkovateľov podnikov a objektov na VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE.

Jarné upratovanie mesta sa uskutoční poslednú sobotu pred veľkonočnými sviatkami  23. marca 2013 od 8.00 do 12.00 h.

Odpad z vyhrabávania a zametania vo dvoroch medzi obytnými domami a na chodníkoch pred rodinnými domami bude odvážať spoločnosť TEZAS, s.r.o., Odvoz bude koordinovať ZELENÁ LINKA * číslo telefónu   046 / 542 38 73 * na ktorú treba hlásiť miesto uloženia odpadu. Jarné upratovanie sa nevzťahuje na veľkoobjemový a veľkorozmerný  odpad, ten bude vykonávaný v štandardnom režime. Veríme, že spoločne si urobíme Prievidzu krajšou.

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta a poslanci MsZ v Prievidzi vopred ďakujú všetkým, ktorí sa zapoja do upratovania.

UPOZORNENIE k jarnému upratovaniu : v lokalitách medzi obytnými domami v tzv. IBV žiadame obyvateľov, aby nevyvážali opílené konáre, ich zvoz má osobitný režim, o ktorom budeme obyvateľov informovať !

Mestská polícia vyzýva Ohľaduplní k sebe i k prírode ?

Prvé lúče slnka roztopili snehovú pokrývku a opäť môžeme vidieť smutnú realitu-trávniky plné odpadkov a psích výkalov, vyjazdené koľaje od vozidiel a znečistené chodníky. Tvár mesta onedlho skrášli jarné upratovanie, no čistotu a poriadok by sme mali udržiavať my, jeho obyvatelia.

Je pochopiteľné, že pod vrstvou snehu ťažko rozoznať, kde končí cesta a začína chodník alebo plocha zelene, čo často aj nevedomky využili mnohí vodiči pri riešení parkovania svojich vozidiel. Čo sa dalo tolerovať a chápať v mraze a snehu, nie je možné v prípade, keď každý rozdiel medzi cestou a zeleňou rozpozná. Napriek tomu sme často svedkami rôznych výhovoriek  a dôvodov, prečo niekto nerešpektuje dané pravidlá.

Ak niekto nemá vôľu rešpektovať literu zákona či znenie VZN mesta, niekedy stačí  aspoň zamyslieť sa nad svojím konaním, napríklad z pohľadu iných obyvateľov mesta. Postavím si auto na chodník a budem prekážať mamičkám s kočíkom, seniorom či škôlkarom na vychádzke? Zacúvam na mokrý trávnik a nechám v ňom pamiatku na seba v podobe koľají, kde si môžu ublížiť napríklad deti? Neodpracem výkaly po svojom psovi, veď psí exkrement sa z topánky odstraňuje celkom ľahko? Stačilo by pozrieť sa na vec inak. Páčilo by sa to mne? Toleroval by som auto suseda na mojom kvetinovom záhone? Obídem s vnukom auto na chodníku s vysvetlením-„to nič, ujo asi nemá kde parkovať“? Odpoveď určite všetci poznáme.
Dnes sa nebudeme odvolávať na zákony a povinnosti. Skôr na obyčajnú, ľudskú spolupatričnosť a snahu nerobiť iným to, čo si neprajeme dostať sami. Pokiaľ sa k sebe aj nášmu okoliu začneme správať lepšie, čoskoro to pocítime a naše mesto bude opäť o niečo krajším miestom pre život.                                                                                        

Mgr. Ľubomír Pomajbo                                                        
náčelník MsP Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri