Jarná údržba pohrebísk v Prievidzi22. 4. 2016 07:52

Po jarnej údržbe detských zariadení, pieskovísk, lavičiek aj športovísk realizuje v týchto dňoch upratovacie a udržiavacie jarné práce aj stredisko pietnych služieb spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len „TSMPD s.r.o.“).


S jarnou údržbou na prievidzských cintorínoch sa začalo potom, ako bola po zimných mesiacoch spustený prívod vody. „Práce začali vykonávať zamestnanci TSMPD s.r.o. najskôr na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici, kde bol opravený múrik, opravené oplotenie a vyčistil sa urnový háj,“ uviedla Silvia Bakytová. Ako ďalej pokračovala, „jarná údržba sa dotkla aj drevín. Uskutočnilo sa vypílenie suchých drevín na cintoríne v Necpaloch a opílili sa stromy na cintoríne v Necpaloch a na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici. Týmito prácami sa zamestnanci TSMPD s.r.o. snažia uchovať atmosféru hodnú týchto pietnych miest. Teda aby aj zeleň pôsobila esteticky.“
   
V týchto dňoch sa pokračuje aj na stavbe kolumbária a prípadní záujemcovia o schránku na 4 urny sa môžu hlásiť na správe cintorína v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00, kde im zamestnanci TSMPD s.r.o. poskytnú všetky potrebné informácie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri