Jarná údržba detských ihrísk a pieskovísk4. 4. 2017 12:58

V týchto dňoch začala spoločnosť Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD) s jarnou údržbou pieskovísk na území mesta Prievidza.

Na mestských pieskoviskách sa realizuje vyčistenie piesku ako aj jeho doplnenie. Jarná údržba a revízie budú realizované na všetkých detských ihriskách, ktoré sú v správe TSMPD.

Počas mesiaca apríl budú zamestnanci TSMPD vykonávať opravy aj na mestských lavičkách. V tejto súvislosti Silvia Bakytová z technických služieb vyzvala verejnosť k nahlasovaniu podnetov. „Budeme radi, ak nám nedostatky na detských ihriskách alebo pokazené lavičky nahlásia priamo obyvatelia,“ uviedla.

Po vykonaní všetkých revíznych prác spoločnosť TSMPD s.r.o. v mesiacoch apríl a máj 2017 pripravuje údržbu športových ihrísk na území celého mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri