Jarná deratizácia kanalizačnej sústavy 202024. 2. 2020 15:27

Upozorňujeme verejnosť, že v dňoch od 15. marca do 31. mája 2020, bude prebiehať preventívna deratizácia kanalizačnej sústavy vo vlastníctve alebo v správe StVPS a.s. v mestách Prievidza, Bojnice, Nováky, Handlová, Kanianka, Pravenec, Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Deratizáciu bude vykonávať firma UOS – Uni Outsource Services s.r.o., so sídlom  A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s pracovníkmi StVPS a.s. Prievidza.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť telefónnický kontakt +421 917 258 964 v čase 8:00 až 16:00 alebo e-mail ddd@uos.sk.

Poučenie k vykonanej deratizácií: 
Karta bezpečnostných údajov:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri