Investície do odstraňovania čiernych skládok16. 9. 2021 09:27

Mesto vynaložilo finančné náklady na odstraňovanie nezákonného uloženia odpadu od začiatku roka 2021 sumu 1 306,81 eur. Pre porovnanie, za celý uplynulý rok to bolo 4 755,08 eur.

Najčastejšie lokality, v ktorých sú zaznamenávané čierne skládky sú Rad L. N. Tolstého, Ciglianska cesta a Cesta pod Banskou. Práve v priestore Cesty pod Banskou bola v tomto roku odstránená najväčšia skládka nezákonne uloženého odpadu. Na mestských pozemkoch mesto odstraňuje nezákonné uložený odpad obvykle do troch dní od nahlásenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri