Investície aj do športovej haly22. 7. 2014 12:51

Mesto Prievidza začalo ďalšiu investíciu vo svojich športových objektoch. Tento krát sa modernizácie dočká športová hala. Už v týchto dňoch začala rekonštrukcia sociálnych zariadení v šatniach športovej haly.

Počas 29.týždňa začala mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) opravu mužských i ženských toaliet v útrobách šatní v športovej hale. Momentálne sú toalety v zlom technickom stave, niektoré časti sú už nefunkčné. Okrem toho sú časti stien značne vlhké. Rekonštrukcie budú pozostávať z výmeny časti rozvodov, poškodených dverí, pisoárov ako aj dlažby a obkladu. Po rekonštrukcii by tak toalety mali mať výrazne reprezentatívnejší charakter, zodpovedajúci významnému športovému stánku. „Cieľom je celkové vynovenie týchto priestorov pred začiatkom prípravy na novú volejbalovú a basketbalovú sezónu. Zmeny určite privítajú aj ďalšie športové kluby, ako napríklad  gymnasti, ktorí športovú halu využívajú na tréningové a športové procesy,“ ozrejmila dôvody rekonštrukcie v športovej hale primátorka Katarína Macháčková.

Práce v rozsahu 13 tisíc eur  vykoná mestská spoločnosť SMMP.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri