Intervenčný tím pomôže zvládnuť pandémiu v Zariadení pre seniorov1. 2. 2021 14:19

Dňa 1.februára prišiel pomôcť zvládnuť pandémiu v Zariadení pre seniorov v Prievidzi intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR. Jeho hlavným cieľom je zdravotná ale aj psychologická pomoc pre úspešné zvládnutie pandémie v zariadení.

Intervenčné tímy poskytujú podporu seniorom v tých zariadeniach, v ktorých dochádza k rýchlemu šíreniu ochorenia COVID-19 alebo hrozí vysoké riziko úmrtí. Ich práca má minimalizovať šírenie koronavírusu a jeho dopad na zraniteľné skupiny obyvateľstva v čo najkratšom čase. Podpora intervenčných tímov je krátkodobá, adaptovaná zariadeniu, pričom pokrýva kľúčové oblasti pre stabilizáciu situácie: zdravotnej, psychologicko-sociálnej, epidemiologickej, materiálno-technickej a personálnej. I
 
Ako uvádza minister zdravotníctva M. Krajčí, „tímy poskytujú odborné konzultácie, testujú na COVID-19, klinicky skríningujú klientov a vykonávajú zdravotnícku triáž pacientov.“ Členmi tímov sú zdravotníci – lekári, sestry, záchranári, medici, epidemiológovia, logisti, ale aj psychosociálni manažéri, ktorí sú mobilizovaní koordinátormi jednotlivých krajov. Koordinujú svoju prácu s orgánmi štátnej správy, RÚVZ a zdravotníckymi zariadeniami.
 
Intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva zasahujú v pobytových zariadeniach pre seniorov už od 24. septembra. Intervenčné tímy už podporili zariadenie pre seniorov z Komárne, v bratislavskej Dúbravke, ale aj v Humennom, či v Šuranoch.
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri