Informovanie pracovníkov a klientov sociálnych zariadení v oblasti ochrany pred výskytom a šírením koronavírusu3. 3. 2020 13:14

Na základe žiadosti Odboru krízového manažmentu  a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informujeme pracovníkov a klientov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti o preventívnych opatreniach individuálnej a kolektívnej ochrany pred výskytom a šírením koronavírusu.

Individuálna ochrana:
1. dodržiavanie zásad osobnej hygieny, časté  umývanie rúk mydlom a vodou,
2. používanie dezinfekčného prostriedku na ruky,
3. nedotýkajte sa tváre (oči, nos, ústa)  neumytými rukami,
4. zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.

Ďalšie vhodné opatrenia:
1. mäso a vajíčka dôkladne prevarte,
2. zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.
 
Zvyšovanie odolnosti organizmu môžeme docieliť aj dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu, medzi ktoré patrí:
1. správna výživa s dostatkom ovocia, zeleniny a tekutín,
2. dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu,
3. otužovanie a dostatok odpočinku.
 
Kolektívna ochrana:
1. časté a účinné vetranie,
2. zabezpečovať dôkladnú dezinfekciu pri upratovaní, hlavne dezinfekciu kľučiek, zábradlí, tlačidiel vo výťahoch a pod.,
3. dezinfekčné gély.

Celý dokument:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri