Informačný panel pre cestujúcich MHD5. 8. 2015 16:21

V meste Prievidza bol spustený prvý informačný panel na zastávke MHD. Obyvatelia tak budú mať lepší prehľad o príchode autobusov.

V týchto dňoch bol osadený informačný panel na frekventovanej zastávke na Ul. Ľ. Ondrejova. V najbližšom období bude osadený v poradí druhý informačný panel aj na zastávke MHD na náprotivnej strane komunikácie.

Význam informačných panelov
Každý autobus má v sebe zabudovaný systém GPS, na základe ktorého sa vypočítava presná poloha autobusu a jeho vzdialenosť od konkrétnej zástavky. Tieto údaje sú premietané v informačnom paneli osadenom na zastávke MHD. Výsledkom je, že obyvatelia čakajúci na autobus môžu sledovať údaj za aký čas dorazí autobus predmetnej linky na zastávku MHD, t. j. na miesto ich čakania. Práve tieto údaje sú pre čakajúcich ľudí veľmi užitočné. Zaujímavosťou je, že informačný panel je napájaný zo solárneho panelu, takže ide o ekologický produkt v doprave na území mesta Prievidza. Ako uviedol generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko „ako prevádzkovateľ dopravy v Prievidzi máme záujem na tom, aby komfort cestujúcich bol čo najvyšší. V minulosti sme ako prvá MHD na Slovensku sprístupnili bezplatný internet vo všetkých autobusoch a teraz sa zameriavame na vyššiu informovanosť cestujúcich. Nemám informácie o tom, že mestské hromadné dopravy na Slovensku by vôbec mali takýto informačný panel, ktorý poskytuje údaje o časoch príchodu jednotlivých liniek. V tomto sme v porovnaní s hromadnými dopravami v iných mestách rovnako inovatívni.“

RTV Prievidza:

Financovanie panelu
Panel bol financovaný zo strany spoločnosti SAD Prievidza a jeho osadenie zabezpečovala mestská spol. TSMPD. „Veríme, že týmto projektom zatraktívnime cestovanie autobusmi MHD a zlepšíme komfort cestujúcich v našich autobusoch,“ opísala primátorka mesta Katarína Macháčková.

Technické riešenie
Zástavka je navrhnutá z hliníkových profilov s farebným nástrekom - komaxit. Nosný stĺp je štvorcového prierezu 80x80x5mm, osadený min 80cm v zemi (betón). Všetky káble prechádzajú vnútrom tohto stĺpu. Rozmery solárneho panelu sú 660x1200x150mm. Napájanie informačného displeja je z LiFePo batérií, ktoré sú dobíjané FV panelom. Batérie a riadiaca elektronika sú umiestnené vo vnútri panelu. Rozpis odchodov spojov môže byt osvetlený led pásikom. Osvetlenie sa aktivuje stlačením tlačidla a automaticky sa vypne po určitom čase.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri