Informácie z operatívnej porady k odstraňovaniu snehovej kalamityLorem ipsum dolor sit amet 17. 2. 2012 15:00

Mesto Prievidza na základe kontroly v teréne za účasti predstaviteľov spoločnosti Tezas a Polície SR rozširuje zimnú údržbu komunikácií aj o odvoz snehu v kritických úsekoch. Podľa pokynov mestského rozhlasu žiadame vodičov a všetkých obyvateľov o súčinnosť pri zabezpečovaní dostatočného priestoru na pohyb ťažkých mechanizmov.

V piatok 17.2.2012 sa bude v popoludňajších a večerných hodinách s použitím mechanizmov nad rámec bežnej zimnej údržby v kritických úsekoch odvážať sneh a zabezpečovať lepšia zjazdnosť komunikácií. Práce sú naplánované na nasledovných uliciach:
- Žarnova, Rázusa, Jégeho, Šulekova, Urbánková, Šafárikova, Palárikova
- Ul. Rudnaya a Duklianska
- Snežienková, Dubová, Rakytová
- Pod Poliankou, Ružová

Vykonávanie prác počas víkendu

V rámci zimnej údržby budú tiež počas víkendu v kritických úsekoch realizované opatrenia nad rámec bežných prác, ktoré majú smerovať k zlepšeniu zjazdnosti komunikácií. Aj pri zabezpečovaní týchto prác je nevyhnutná súčinnosť vodičov vozidiel, ktorí parkujú na daných uliciach, podľa informácií v mestskom rozhlase a pokynov mestskej polície.

Pôjde o nasledovné ulice (lokality):
- Okružná, Priama, J. Kráľa, Svätoplukova (v čase od 9:00 do 12:00)
- Štefániková, križovatka Štefánikova / Svätoplukova – zlepšenie výhľadu vozidiel
- Nábrežná, Bojnická cesta (kruhová križovatka pri OD Kaufland, priechody pre chodcov)
- križovatka Krasku / Tolstého – zlepšenie výhľadu vozidiel, Tolstého – zastávka MHD, križovatka Tolstého / Ľ. Ondrejova – priechody pre chodcov, Ľ. Ondrejova – zastávky MHD
- Bajzu – priechod pre chodcov pri Hypernove, Mliekarenská ul. – kruhový objazd na I/64 – priechody, cesta I/64 priechod z Necpál k obchodným domom
- Clementisa – zastávky MHD (Lesopark), Nováckeho – zóna pri zastávkach MHD, križovatka Bôrová / Clementisa – zlepšenie výhľadu vozidiel
- zastávka autobusu pred Rozvojom – ul. Matice slovenskej
- centrum mesta v okolí zastávky MHD Švéniho pri Okresnom súde

Uvedené práce prebiehajú na najkritickejších miestach. Okrem toho naďalej stále prebieha údržba chodníkov a ciest tak, aby sa situácia v meste postupne stabilizovala.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri