Informácie Strediska pietnych služieb2. 10. 2014 11:18

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., oznamujú verejnosti, že piatok 3. októbra 2014 nebude Stredisko pietnych služieb, resp. Pohrebná služba zabezpečovať smútočné obrady (pohreby do zeme, rozlúčky pred kremáciami, ukladanie urien, rozptyly)  z dôvodu rekonštrukcie (výmeny okien) na budove Domu smútku na Mariánskej ul. 55 v Prievidzi. 

V tento deň bude zatvorená aj predajňa s pietnym tovarom a kvetmi. Zamestnanci Pohrebnej služby budú vybavovať len obstarávateľov pohrebov v súvislosti s úmrtiami. Nezávisle od výmeny okien bude 24 hodín k dispozícii NON STOP služba na prevozy a uloženie zomrelých do chladiacich boxov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri