Informácie pre žiadateľov o pridelenie bytu na Gazdovskej uliciLorem ipsum dolor sit amet 4. 12. 2018 14:55

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. , týmto oznamuje žiadateľom o byt na Gazdovskej ulici Prievidzi, v mestskej časti Necpaly, že si majú možnosť podať riadne zdokladovanú žiadosť o byt najneskôr v lehote do 10. 12. 2018.

Žiadosti podané po tomto termíne nebude možné zaradiť do zlosovania v mesiaci december 2018.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri